IMG_0066.JPG

Ouderraad en ouderbijdrage

De ouderraad bestaat uit maximaal 12 leden en houdt zich bezig met het bedenken en organiseren van diverse activiteiten die het onderwijs ondersteunen en alle jaarlijkse feesten. De ouderraad is belangrijk in school en neemt de leerkrachten veel organisatorisch werk uit handen. De ouderraad int en beheert de ouderbijdrage waarmee alle extra activiteiten worden bekostigd, zoals schoolreisjes, feesten, excursies, Artisbezoek, voorstellingen en alle andere zaken, die een school net even leuker maken. De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden en ouders kunnen zich via de leerkracht of juf Kelly aanmelden.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op € 50,- per kind. Heeft u drie kinderen of meer op school dan betaalt u voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-.
Dit is inclusief het schoolreisje en een deel van het schoolkamp van groep 8. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar bij inschrijving wordt gevraagd of de ouder de ouderbijdrage wil betalen en deze afspraak is bindend. Mocht u de bijdrage niet willen betalen dan kan het gevolg zijn, dat uw kind niet mee kan op schoolreisje.
Ouders die problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage kunnen overleggen met de directeur van de school.

Dit jaar kunt u alleen op vaste momenten cash betalen. Het is dus niet meer mogelijk om dagelijks bij de balie te betalen. We houden u op de hoogte via Parro. U hoort tijdig wanneer de betaalmomenten zijn. Tijdens dit moment kan er cash betaald worden in de hal bij enkele leden van de ouderraad. De dames zitten om 08.35 uur én 14.15 uur klaar voor u. Maak hier gebruik van.
Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen ouders met een stadspas met groene stip hun ouderbijdrage betalen met hun stadspas. Belangrijk is wel om te vermelden dat ouders in het bezit van een stadspas en drie kinderen of meer hebben wel €150 betalen, omdat wij niet €25 terug kunnen geven.

Belangrijk om te vermelden is dat er geen pinapparaat aanwezig is.

Het is het hele jaar wel mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de Lukasschool, NL72 INGB 0668. 8371. 01 (t.n.v Stg ASKO inz St Lukas) o.v.v. de naam en de groep van de leerling.

Verder heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school?
De ouderraad wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten en is daarom altijd op zoek naar hulpouders.

Als u zich wilt aanmelden dan kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten bij de balie op school of u kunt een e-mail sturen aan Kelly Brugman.
Mail: k.brugman@askoscholen.nl