Notulen MR 14 september 2020

 • Gemaakt op: 2-10-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sanne Groot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Aanwezig: Allen

Algemeen MR:

 • Per schooljaar 2020/2021 is Fatima Bidri toegetreden tot de MR. Zij was de enige aanmelding en is zonder stemming toegetreden.
 • De MR houdt zich bezig met het beleid van de school. Zowel leerkracht als geïnteresseerde ouders zijn welkom als toehoorder. Hiervoor graag eerst een bericht naar a.oulali@askoscholen.nl. De MR kan en mag beslissen of een vergadering of gedeeltes daarvan besloten zijn.
   

  Thuisonderwijs
 • Het is als prettig ervaren dat de leerkracht snel en flexibel waren via zoom. De leerkrachten waren goed bereikbaar en men zag dat het team steeds handiger werd in het geven van thuisonderwijs.
 • Belangrijk om de overlegmomenten in te plannen en dat instructie via teams/zoom niet aan een te grote groep word gegeven.
 • Het geven van instructies aan kleine groepen of 1 op 1 met een leerling werd zeer gewaardeerd.


  Schoolgids 2020 – 2021
 • In de schoolgids staat algemene informatie. Dit is een verplichting vanuit het ministerie van onderwijs. Actuele informatie staat altijd op de website.
 • De MR heeft ingestemd met de schoolgids, maar wel gevraagd naar de praktische rol. Hiervoor wordt de informatie van de website gebruikt.


  Agenda inbreng
 • Op een komende vergadering zal gekeken worden naar de eindresultaten van groep 8 en bijbehorende schooladviezen. Een ander agendapunt zal gaan over het gedragsprotocol en pleinwacht


  Familieschool
 • Tijdens de thuiswerkperiode door covid-19 is het concept familieschool verder vormgegeven en in augustus gelanceerd. Rosien Schipper is hier de projectleider van. De familieschool zet zich in voor de leerlingen, maar ook voor ouders. Veel informatie is al gegeven.


  WVTTK
 • Tijdens het ziek melden van een leerling door covid-19 zal er geen extra thuisonderwijs gegeven worden. De leerling kan via gynzy en zuluconnect het werk bijhouden. Voor de leerkrachten is een combinatie met onderwijs aan de groep en daarnaast thuisonderwijs niet haalbaar.
 • De gymkleedkamers kunnen weer gebruikt worden voor het omkleden.


​Notulen MR vergadering 14 september

Foto's

Video's

Meer informatie