Notulen MR vergadering 1 juli 2019

  • Gemaakt op: 3-7-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
  • |
  • Auteur: Jeffrey Westerhuis
  • |
  • Fotograaf:  

Voorzitter: Rosien
No
tulist: Jeffrey 

MR: 15.30 – 16.45 

Notulen:
Goed gekeurd
. Waarbij er op 20 juni nog een update is geplaatst over het besluit wat betreft nieuwe schooltijden. 

Samenstelling MR:
Door het aftreden van Rosien, zal per volgend schooljaar juf Amal toetreden tot de MR vanuit het personeel. Juf Renee is herkozen voor de komende 3 jaar.
 

Jaarrooster:
Er is gekeken naar de verdeling van studiedagen en vakantiedagen. De MR heeft hiermee ingestemd voor het schooljaar 2019- 2020
 

OR-begroting:
De MR heeft de OR-begroting van het schooljaar 2017 – 2018 bekeken en de realisatie daarvan. Daarnaast is de begroting van 2018 – 2019 onder de loep genomen. Als MR hebben wij verder contact met de OR hierover.
 

Jaarplannen:
De evaluaties van je jaarplannen zijn gelezen en de directie heeft onze feedback hierover ontvangen. De herziene evaluaties zullen volgend schooljaar op de eerst volgende MR vergadering besproken worden.
 

Schoolplan:
Wij hebben het schoolplan voor 2019 – 2023 wederom bekeken en gelezen. Daarbij zijn onze punten van aanbeveling vanuit voorgaande vergadering meegenomen. Het schoolplan is een mooi overzichtelijk geheel geworden. Inhoudelijk hebben wij een aanbeveling gedaan op het gebied van ‘groepsdoorbroken werken’ en ‘onderzoekend en ondernemend leren’. Met deze wijzigingen zullen wij naar alle waarschijnlijkheid op de volgende vergadering instemmen.
 

Rondvraag:
Renee stelt een aantal vragen vanuit het team over de indeling van feesten, vergaderingen en dergelijke. De MR gaat niet over de indeling, maar directie zal wel de planning delen om mee te kijken.

Foto's

Video's

Meer informatie