Medezeggenschapsraad

​​De MR (medezeggenschapsraad) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
Ouders:
- Oscar Arts, ouder uit groep 1-2C
- Souad Ibn Abderahim, ouder uit groep 4A
- Fatima Bidri, ouder groep 1-2C, 4A, 5B
- Fadila Haouli, ouder uit groep 7A
Leerkrachten: 
- Renée Burgman, leerkracht groep 4C
- Amal Oulali,  leerkracht groep 8A
- Jeffrey Westerhuis, leerkracht groep 8B
- Desiree Companje, leerkracht groep 4A

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
De overlegdata zijn vastgesteld en vindt u in de nieuwsbrief.

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Amal Oulali) mailen. 

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter.
Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

 Verslagen