Medezeggenschapsraad

​​De MR (medezeggenschapsraad) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
Ouders:
- Naima Ait Daoud, ouder uit groep 4A, 5B en 7B
- Rafia Bouzakoura, ouder uit groep 1/2C en 5B
- Fadila Haouli, ouder uit groep 5A, 7B
Leerkrachten: 
- Renée Burgman, leerkracht groep 3A
- Rosien Schipper,  leerkracht groep 7A
- Jeffrey Westerhuis, leerkracht groep 7B

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
De overlegdata zijn vastgesteld en vindt u in de nieuwsbrief.

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) mailen. 

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter.
Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

 Verslagen