Medezeggenschapsraad

​​De MR (medezeggenschapsraad) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
Ouders:
- Naima Ait Daoud, ouder uit groep 5B, 6B en 8B
- Rafia Bouzakoura, ouder uit groep 3B en 6B
- Fadila Haouli, ouder uit groep 6A, 8B
Leerkrachten: 
- Renée Burgman, leerkracht groep 4B
- Amal Oulali,  leerkracht groep 8A
- Jeffrey Westerhuis, leerkracht groep 8B

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
De overlegdata zijn vastgesteld en vindt u in de nieuwsbrief.

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Amal Oulali) mailen. 

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter.
Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

 Verslagen