Pauzes

Lunchen op de Lukasschool
Rond 12.00 uur nuttigen alle kinderen een (gezonde, zelf meegebrachte) lunch. Het voedingscentrum heeft meer informatie op hun site staan. Klik hier voor de informatie.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een (gezonde) lunch nuttigen. De kinderen nemen een broodsoort mee met beleg (naar keuze). Croissantjes, kaasstengels, pizza's en cakejes etc. zijn niet toegestaan. 

Overblijf op de Lukasschool
Op de school hebben wij een continu rooster. De leerkrachten lunchen met de groepsleerkracht en gaan vervolgens 30 minuten naar buiten toe onder begeleiding van de overblijfleerkrachten. Deze overblijfleerkrachten zijn vrijwillig aan de school verbonden en staan onder begeleiding van medewerkers van de Lukasschool. De overblijfleerkrachten worden geschoold in een (interne) scholing over het pedagogisch handelen tijdens de overblijf.

Op woensdag is er geen overblijf en zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.