Pesten

Kinderen worden door onze​ vorm van onderwijs bewust gemaakt van de normen en waarden, de sociale interacties en gedrag in onze huidige Amsterdamse maatschappij. Samen met klasgenoten​ en de leerkracht doen kinderen allerlei activiteiten en opdrachten. Er vindt gewenste en ongewenste interactie plaats tussen kinderen. Wij geven ze de ruimte en het besef om te leren hier goed mee om te gaan. Dit leren ze niet alleen op een theoretische manier, maar ook begeleid in de praktijk, m​et vallen en opstaan.
Het doel is het scheppen van een pedagogisch schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen. Voorwaarden voor succes is dat deze regels gelden voor iedereen en duidelijk zichtbaar en bekend zijn voor iedereen.

Op onze school is Assia Mouhouti onze
anti-pestcoördinator.
Mail: a.mouhouti@askoscholen.nl