Resultaten

​Hieronder vertellen we globaal iets over de resultaten van ons onderwijs. Ouders worden gedurende de periode dat hun kind bij ons op de Lukasschool zit geïnformeerd over de resultaten. Wij gebruiken deze toets resultaten om kinderen goed te kunnen volgen en niet om leerlingen te vergelijken. Ieder kind komt met zijn of haar eigen talenten, aanleg en sociale achtergrond de school binnen en wij proberen het optimale uit ieder kind te halen. De wijze waarop wij dit doen, bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs.​

Doorstroom
Als met een leerling alles naar wens verloopt, zal het de basisschool in acht jaar doorlopen. Soms is het beter een extra jaar in te lassen. Een extra jaar geeft soms een betere basis voor het onderwijssucces in de jaren daarna.
Wanneer we zo’n extra jaar nodig vinden, nemen wij tijdig contact met de ouders op en gaan hierover met elkaar in gesprek. Hiervoor hebben wij een procedure doublure vastgesteld en deze is akkoord bevonden door de MR van de school. Hierin staat onder andere dat de directeur, na alle partijen gehoord te hebben, een zorgvuldige afweging maakt en de definitieve beslissing neemt over een doublure.

Rapporten
Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. Soms is een vervolgafspraak wenselijk of noodzakelijk. We gaan er vanuit dat ouders de zorgen om het welzijn en de ontwikkeling van hun kind met ons delen en ondersteunen. Samen kunnen we meestal een werkbare oplossing vinden, want ons uitgangspunt is altijd het belang van het kind.