Schooltijden en vakanties

Schooltijden continurooster
Op onze school hebben we een continurooster volgens het '4-lange-dagen-en-één-korte dag-model'. Dit zijn de schooltijden:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 14.30 uur.​
 • Woensdag van 08.45 uur tot 12.30 uur.​


De school gaat tien minuten voor aanvang van de lessen open, om 08.35 uur. 

In verband met COVID hebben we de in- en uitgangen verspreid en ouders mogen niet de school in:

 • De leerlingen van de groepen 1 -2 gaan door de linkerdeur
 • De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan door de rechterdeur
 • De leerlingen van groepen 3-4 gaan via de zijtrap

Bij binnenkomst ontvangt de leerkracht de kinderen in de groep. Als de bel gaat, om 08.45 uur, moeten de leerlingen in de klas zijn en beginnen de lessen. Alle kinderen lunchen in de klas. Deze lunchtijd is een kwartier en wordt ingevuld met lesactiviteiten (voorlezen). Daarna volgt een pauze van 30 minuten. Er is een rooster voor het buiten spelen en het toezicht op de kinderen. Hierdoor kunnen de leerkrachten zelf 30 minuten pauze nemen.

Opm: in de COVID periode komen de kinderen van groep 1-2 via de linkervoordeur naar binnen en zullen zij zelfstandig naar de klas lopen. Bj het verlaten van de school staan de leerkrachten voor de ingang en geven zij de kinderen mee aan de ouders/opvang of andere verzorgers.Vakanties


 • Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020
 • Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
 • Goede Vrijdag: 2 april 2021
 • Pasen: maandag 5 april 2021
 • Meivakantie: ma 26 april t/m 7 mei 2021
 • Hemelvaart: do 13 mei 2021
 • Pinksteren: 24 mei 2021
 • Zomervakantie: vr 9 juli t/m 20 augustus 2021

Leerlingen vrij (studiedagen leerkrachten):

 • Donderdag 12 nov 2020
 • Vrijdag 13 nov 2020
 • Maandag 4 jan 2021
 • Maandag 1 mrt 2021
 • Dinsdag 2 mrt 2021
 • Donderdag 1 april 2021

Voor extra vakantie of vrije dagen vraagt u verlof aan bij de directeur en/of de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier voor verlof kunt u bij onze administratie opvragen.