Schooltijden en vakanties

Schooltijden continurooster
Op onze school hebben we een continurooster volgens het '4-lange-dagen-en-één-korte dag-model'. Dit zijn de schooltijden:

 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 14.30 uur.​
 • Woensdag van 08.45 uur tot 12.30 uur.​


De school gaat tien minuten voor aanvang van de lessen open, om 08.35 uur.  De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 gaan door de linkerdeur en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 door de rechterdeur.

Bij binnenkomst ontvangt de leerkracht de kinderen en de ouders in de groep. Als de bel gaat, om 08.45 uur, moeten de leerlingen in de klas zijn en beginnen de lessen. Alle kinderen lunchen in de klas. Deze lunchtijd is een kwartier en wordt ingevuld met lesactiviteiten (voorlezen). Daarna volgt een pauze van 30 minuten. Er is een rooster voor het buiten spelen en het toezicht op de kinderen. Hierdoor kunnen de leerkrachten zelf 30 minuten pauze nemen.

Vakanties


 • Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019
 • Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 • Voorjaarsvakantie: 17 februari 2020 t/m 21 febr 2019
 • Goede Vrijdag: 10 april 2020
 • Pasen: maandag 13 april 2020
 • Meivakantie: ma 27 april t/m 8 mei 2020
 • Hemelvaart: do 21 mei + 22 mei 2020
 • Pinksteren: 1 juni 2020
 • Zomervakantie: vr 3 juli t/m 14 augustus 2020

Leerlingen vrij (studiedagen leerkrachten):

 • Donderdag 7 nov 2019
 • Vrijdag 8 nov 2019
 • Maandag 6 jan 2020
 • Maandag 24 febr 2020
 • Dinsdag 25 febr 2020
 • Woensdag 20 mei 2020

Voor extra vakantie of vrije dagen vraagt u verlof aan bij de directeur en/of de leerplichtambtenaar. Een aanvraagformulier voor verlof kunt u bij onze administratie opvragen.