Stagiaires

Stagiaires en beleid
Het opleiden tot gekwalificeerd personeel is een verantwoordelijkheid van de opleidingsinstituten (Ipabo en HvA) en de basisschool. De Lukasschool heeft de bereidheid studenten in onze school op te nemen en ze optimaal te begeleiden tijdens hun opleiding. Mede vanuit de gedachte dat men zelf ook de mogelijkheid heeft gekregen stage te lopen tijdens de opleiding. Daarnaast onderkennen we als basisschool dat o.a. de praktische vorming essentieel is om een goed(e) "vakman/vakvrouw" te worden. Daarom is ons aangelegen hier onze tijd, energie en aandacht op en verantwoorde wijze aan te besteden. 

De school heeft in alle bouwen een stagiaire, deze stagiaires worden begeleid door de opleiders in de school Assia Mouhouti & Marieke Weijers, de praktijkopleider vanuit de opleiding, de leerkracht en de studiecoach van de opleiding. 

De school maakt ook gebruik van LIO (Leraar In Opleiding) stagiaires, de LIO-stage is een eindstage van de opleiding. De LIO'er runt zelfstandig minimaal 3 dagen de groep onder intensieve begeleiding van de opleider in de school.
Verder komt hierbij – naast het lesgeven - alles kijken wat een 'gewone' leerkracht ook doet, zoals vergaderen, oudergesprekken en organiseren. Bij de LIO-stage gaat de student een overeenkomst met de basisschool aan, waardoor de student niet alleen een stagiaire is, maar een medewerker van de school wordt.le scholen in Nederland hebben te kampen met een tekort aan leraren, dat alleen maar groter wordt. Als de overheid niet investeert in het primair onderwijs, zijn er over een paar jaar duizenden leraren te weinig.
Het schooljaar 2018-2019 is er een tekort van 1200 leraren. En dit zal oplopen tot wel 4000 in 2020 en zelfs 10.000 in 2025. Een oplossing voor het lerarentekort, is het bevorderen van zij-instromers. Het aantrekken van deze groep is niet alleen interessant in het kader van het tegengaan van het lerarentekort; hun achtergrond en kennis van buiten draagt bij aan diversiteit in lerarenteams en kan voor vernieuwing zorgen. De school zal in de toekomst meer met zij-instromers gaan werken. 

Mocht u belangstelling hebben om u te laten omscholen tot leerkracht óf iemand kennen in uw omgeving, die leerkracht wilt worden dan horen wij dat graag! U kunt het doorgeven aan de directie.