Vervanging van de leerkracht

 Bij ziekte van een leerkracht zijn er verschillende mogelijkheden:
- de leerkracht wordt vervangen door een andere leerkracht;
- de groep wordt verdeeld over andere groepen;
- de leerlingen worden in overleg met de ouders naar huis gestuurd.

Als een leerkracht vervangen moet worden, zorgt de school zo snel mogelijk voor een vervanger. Lukt dit niet direct, dan kan een groep ​ worden verdeeld over andere groepen. Hiervoor heeft de school een verdeelrooster, waarin staat beschreven in welke groep een leerling tijdelijk wordt geplaatst en welk werk gedaan moet worden. De leerling valt in zo’n geval onder de verantwoordelijkheid van de “opvangleerkracht”.
Leerlingen worden nooit onaangekondigd naar huis gestuurd. In noodgevallen zoeken we samen met ouders en medewerkers naar een oplossing.​

Opmerking: is er geen vervanger beschikbaar dan wordt een groep maximaal twee keer verdeeld over de andere groepen. Is er daarna geen vervanger beschikbaar dan wordt de groep naar huis gestuurd.