Voorschool

Binnen onze school is de Voorschool 'St. Lukas' van Stichting Impuls gehuisvest. Dit is een peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Het doel van de Voorschool is kinderen te laten wennen aan school en ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. De peuters leren wat ze later in de basisschool nodig hebben of moeten weten.
Wanneer de kinderen 4 jaar zijn stromen zij in principe door naar de kleutergroepen 1/2 van onze school, maar ze moeten wel ingeschreven worden op de Lukasschool. De kinderen van de Voorschool kunnen vanaf 3 jaar worden ingeschreven op onze school.

Het programma van de Voorschool en van de groepen 1/2 van onze school is inhoudelijk op elkaar afgestemd en heet Ko Totaal.

Voor aanmelding van kinderen bij de Voorschool 'St. Lukas' kunnen ouders een formulier ophalen bij de leidsters van de Voorschool of contact opnemen met Stichting Impuls.

Impuls Voorschool St. Lukas (locatie in het gebouw van onze school)
Osdorper Ban 136
1069 ZR Amsterdam
Telnr: 020-667 2837
Mail: Vs.stlukas@impuls.nl