Waterpokken

Wanneer uw kind waterpokken heeft maar zich niet ziek voelt, mag uw kind gewoon naar school. Waterpokken is besmettelijke vanaf een dag vóór het ontstaan van de blaasjes tot dat de blaasjes zijn ingedroogd. De kans dat er al andere kinderen besmet zijn voordat je ziet dat uw kind waterpokken heeft is zeer groot. De ziekte duurt ongeveer 7 dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken.
Wanneer er een leerling met waterpokken is in een groep worden de overige ouders geïnformeerd. Dit is met name belangrijk voor ouders van kinderen met een gestoorde afweer en voor zwangere die op het punt staan om te bevallen. ​