Missie en Visie

​​​​Missie
Met plezier naar school! De Lukasschool ziet het als haar missie dat elk kind met plezier naar school gaat. Door om te gaan met de multiculturele omgeving waar de kinderen opgroeien, om te gaan met de verschillen die er zijn tussen kinderen en door een sfeer te scheppen waarin kinderen zich geaccepteerd voelen, krijgt ieder kind optimale ontwikkelingskansen. Ontwikkelen vanuit veiligheid en onze daltonkernwaarden geeft plezier in school en leidt tot schoolsucces.

Visie
Op de Lukasschool wordt met een uitdagend onderwijsaanbod gestreefd naar betrokken kinderen, die zich prettig en verbonden voelen. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, competente mensen, die goed kunnen samenwerken.

Wij zijn toonaangevend in modern, eigentijds onderwijs. Het onderwijs dat gegeven wordt, biedt aantoonbaar goede resultaten. Het is een school waar alle betrokkenen zich prettig en verbonden met elkaar voelen, een school waar ieder zich welkom voelt.

De professional voor de klas, de leerkracht, is in staat de resultaten van de leerlingen goed te analyseren en vanuit deze analyse het aanbod voor de groep als geheel en het individuele kind vorm te geven. De leerkracht wordt gezien als een meester in zijn vak, inspirator en gids voor de leerlingen.

De school werkt cyclisch aan goede resultaten.
Dit vraagt om een ondernemend schoolteam en een ondernemende schoolleiding.
De ouders zijn de educatieve partners van de leerkrachten. Ieder werkt vanuit de eigen rol aan het beste voor elke leerling.

Er wordt gewerkt aan een veilige sfeer op school en in de klassen, zodat het beste uit een kind wordt gehaald. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. In een open en communicatief schoolklimaat leren kinderen vriendschappen aan te gaan, conflicten op te lossen en uit te praten. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie en pesten. Kinderen krijgen ruimte voor eigen initiatief. De leerkrachten hebben hoge en positieve verwachtingen van ieder kind.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​