Correctie

Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de kinderen. Dit geldt zowel voor opdrachten binnen de taak als opdrachten daarbuiten. Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen:  

  • Het kind krijgt meteen feedback op zijn werk. Het hoeft niet te wachten tot hij/zij het werk pas later terugkrijgt van de leerkracht/begeleider.   
  • Het heeft een duidelijk leereffect, omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich meteen zal afvragen hoe deze fout kon ontstaan.   
  • Het geeft de kinderen hierdoor een beter inzicht in wat ze zelf kunnen en bij welke zaken ze hulp moeten vragen van de leerkracht/begeleider. 

Al vanaf groep 1/2 mogen de kinderen bepaalde opdrachten zelf corrigeren. Naarmate de kinderen ouder worden, is er steeds meer mogelijk. Het streven is, om de kinderen zo veel mogelijk zelf te laten corrigeren. Hierbij zullen zij ondersteuning krijgen van de leerkracht en stappen aanleren om goed te kunnen corrigeren. De leerkracht bespreekt de doelen en kan aan de hand daarvan terugpakken op het gemaakte werk van de kinderen en zo ook de bewustwording vergroten.