Dag kleuren en dagritme

Iedere dag van de week wordt door de hele school aangegeven met een bepaalde kleur. Dit helpt de leerlingen om een planning te kunnen maken en hiermee kunnen ze ook aangeven of ze een doel behaald hebben. De kleuren hangen in iedere groep op een zichtbare plek. 

Maandag = rood
Dinsdag = geel
Woensdag = blauw
Donderdag = groen
Vrijdag = oranje

De dag kleuren zorgen door de hele school heen voor een ordening van de week. Daarnaast hanteren we in de groepen aanvullende materialen om kinderen steun te bieden bij het ordenen van tijd en hun taken. 

Bij de kleuters wordt begonnen met dagritmekaarten. Op de kaarten staan afbeeldingen van activiteiten, die op een dag kunnen worden gedaan. Deze kaarten geven de kinderen een duidelijk beeld van het verloop van de dag, waardoor er structuur en rust ontstaat. 

In groep 3 vindt er een overgang plaats van de dagritmekaarten naar een planning op het bord. Hierbij wordt naast de geschreven taal ook gebruik gemaakt van symbolen, passend bij de leeftijdsgroep.