Handelingswijzers

Een handelingswijzer is een visuele instructie. Op de Lukasschool is dit onderdeel nog in ontwikkeling. De kinderen leren zo zelfstandig een opdracht uit te voeren zonder hulp van de leerkracht. De leerkracht creëert daardoor extra tijd om meer aandacht te besteden aan kinderen die dat nodig hebben.  

Dit onderdeel is een van de speerpunten voor dit schooljaar. We streven naar een opbouwende doorgaande lijn die visueel voor de kinderen weergegeven is.