Instructie en instructietafel

In de groepen 3 t/m 8 staat er op het whiteboard aangegeven hoe laat de instructiemomenten zijn voor de verschillende groepen. De leerkracht/begeleider geeft op de weektaak (vanaf groep 4) aan van welke kinderen wordt verwacht dat ze mee doen met de instructie. Dit kan gericht zijn op de hele groep of op individuele kinderen. 

De leerkrachten op de Lukasschool geven activerende, gefaseerde instructie. 

Er is sprake van gelaagde instructie: basisinstructie, verlengde instructie en extra instructie. De meeste kinderen volgen de basisinstructie. De kinderen die extra instructie nodig hebben op dat vakgebied krijgen na de basisinstructie nog een verlengde instructie aan de instructietafel. Er zijn ook kinderen waarvan de leerkracht (vaak in overleg met het kind) bepaald dat het kind geen basisinstructie nodig heeft voor dat vakgebied, die kan dan zelfstandig aan het werk gaan. 

Daarnaast zijn er kinderen die op een ander niveau werken van dat vakgebied (hoger of lager), zij krijgen extra instructie, veelal individueel. Hierbij hoort altijd een handelingsplan.

De instructietafel wordt gebruikt om verlengde of extra instructie te geven. Naast de verlengde of extra instructie wordt de instructietafel ook gebruikt voor activiteiten in het kader van onderwijs die je met een gedeelte van de groep doet, bijv. pre-teaching en leren nakijken.