Keuzewerk

Onder keuzewerk verstaan wij: een activiteit die een lerend karakter moet hebben. Het kind kiest zelf de keuzeactiviteit uit een aanbod van 10 activiteiten. Deze activiteiten wisselen steeds na een vakantie. Een keuzetaak is voor alle kinderen en is een onderdeel van de weektaak, het is dus geen extra werk. Wij werken vanuit de theorie van de meervoudige intelligenties van Howard Gardner, denk aan natuurknap/rekenknap/taalknap/beweegknap.

Keuzewerk is bij ons op school:

  • een niet-vrijblijvende, wisselende educatieve activiteit (de scheidslijn educatief - recreatief is niet altijd scherp te trekken);
  • een vast onderdeel van de basistaak;
  • een activiteit die kinderen zelf mogen kiezen, afhankelijk van hun belangstelling;
  • keuzewerk is in principe zelfcorrigerend, al zal de leerkracht/begeleider ook hierbij volgen wat de leerlingen doen en welke kwaliteit ze leveren;
  • waar mogelijk vanuit het oogpunt van meervoudige intelligentie vormgegeven;
  • een manier om talenten te ontdekken en ontwikkelen.