Taakwerk

De taak is één van de bekendste onderdelen van het daltononderwijs. 

De taak is een middel. Een middel om de leerstof te ordenen en om pedagogische doelen te bereiken. De taak is een hoeveelheid leerstof die het kind in een bepaalde periode moet maken: de dagtaak/weektaken. De hele dag wordt er gewerkt met de dag- en weektaken. Het is de basis van ons onderwijs.  

De weektaken zijn afgestemd op het niveau van de leerlingen, elke leerling heeft dus een op maat gemaakte weektaak. Op de weektaak staan verschillende verwerkingsvormen. 

In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met een weektaak m.b.v. het daltonbord. Hierop worden duidelijk de taken aangegeven met symbolen. Ook instructiemomenten worden hierop aangegeven middels een pictogram (tafel).

In groep 3 wordt in het begin van het jaar gestart met hetzelfde daltonbord als bij de kleuters. Na de herfstvakantie maken ze de overstap naar een papieren dag- en weektakenblad. Hierop staat met symbolen aangegeven wat de taken zijn. 

Vanaf groep 4 wordt verder gegaan waar de kinderen in groep 3 zijn gebleven. Er wordt gewerkt met een dag- en weektaak op papier, waarbij de symbolen zijn vervangen door tekst.