Werkplekken

De kinderen hebben een zekere vrijheid in het kiezen van een werkplek in de school. Doordat er met een taak wordt gewerkt, zijn kinderen in het klaslokaal vaak gelijktijdig bezig met verschillende opdrachten.  

Hier werken kinderen samen, daar krijgt een groepje extra uitleg van de leerkracht/begeleider en weer ergens anders is iemand al met het keuzewerk bezig. Binnen de Lukasschool zal een kind (moeten) wennen aan een zeker “werkruis”, maar het kan er ook voor kiezen een rustige werkplek te zoeken. In iedere groep is er de mogelijkheid om te werken met stiltekoptelefoons of concentratieschermen. 

De kinderen leggen een kaart met een symbool van gangwerken op hun tafel in de klas. Op die manier behouden we het overzicht over wie zich waar bevindt. Daarnaast nemen ze een rode en gele kaart mee naar de gang. De kinderen kunnen de kaarten houden door taakgericht en zachtjes te werken. Is dit niet het geval, dan kan iedere medewerker een kaart wegpakken als waarschuwing.