Aanmelden

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​

Informatie over onze school
Wanneer u uw kind op de Rosaschool wilt aanmelden, nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek informeren we u over onze school en willen we een beeld krijgen van uw kind. U kunt van uw kant vragen wat u weten wilt over onze school.

Nieuwe regels voor aanmelden en toelaten van leerlingen
Bijna alle basisscholen in Amsterdam, ruim 200, gaan in 2015 over op een stadsbreed gelijk, transparant en eerlijk toelatingsbeleid. Hiermee komt een einde aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Het aanmelden voor de basisschool zal op elke school op dezelfde wijze plaatsvinden en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels.
Ook onze school doet hieraan mee. 

Voorrang
Bekijk of uw kind voorrang heeft op onze school. Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Als u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres van uw kind invult (en tevens de geboortedatum), krijgt u een overzicht van welke scholen dit betreft.
Er zijn ook scholen waar het woonadres van uw kind geen rol speelt. Hier heeft uw kind voorrang als het voldoet aan de specifieke toelatingsregels van de school. Het gaat hier om de scholen: Cheider, Crescendo, Rosj Pina, de Morgenster en gbs Veerkracht.
 
Wat moet u doen
Ouders van kinderen die in schooljaar 2015-2016 vier jaar worden, hebben in november een brief, een brochure en een aanmeldformulier van de gemeente ontvangen.
 • Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.
 • Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan,  daarna volgt nummer 2, enzovoorts.
 • Is onze school uw eerste keuze? Dan levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij ons in.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons per post of mail een bewijs van aanmelding.
 • Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt.
 
In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Gevallen waarin dit geldt zijn: uw kind heeft een VVE-indicatie en/of zit op onze IKC, de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct of u gebruikt aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.
 
Gebruik altijd het aanmeldformulier 
 • Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.  
 • Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven.
Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015:                      
  Aanmelden voor: 6 maart 2019
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016: 
  Aanmelden voor: 5 juni 2019
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016:                                     
  Aanmelden voor: 1 november 2019
 
Een plaats op de basisschool 
Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die u heeft opgegeven. Hierbij worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
 
 1. Eerst worden kinderen geplaatst waarvan een ouder broertje of zusje op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind naar school gaat). Zij hebben een plaatsgarantie.
 2. Vervolgens komen de volgende kinderen aan bod:
  2. a. Kinderen die beschikken over een VVE-indicatie, tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar de bijbehorende voorschool gaan én de school als voorrangsschool hebben;
  b. Kinderen die tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar het Integraal Kind Centrum (IKC) gaan dat bij de eerste voorkeursschool hoort én de school als voorrangsschool hebben.
  3. Kinderen waarvan de ouder een vast dienstverband heeft op de school.
  4. Kinderen die de school als voorrangsschool hebben.
Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep geloot worden. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de volgende opgegeven voorkeurschool.
 
Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen voldoende plaats is.
 
Inschrijven 
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan de school kenbaar maken. Dan volgt de definitieve inschrijving van uw kind en is uw kind verzekerd van een plaats op onze school. 

Vanaf groep 1
Zodra uw kind 4 jaar is mag het naar school. Kort daarvoor mag uw kind op school komen wennen in zijn/haar klas. Uw kind mag een tijdje beginnen met halve dagen als hele dagen teveel zijn voor u kind.

B. Instromen in een ander leerjaar
Kinderen kunnen ook instromen in groep 2 t/m 8, vanwege een verhuizing of schoolwisseling.
Voorafgaand aan plaatsing vindt een intakegesprek met de ouders plaats en er wordt informatie ingewonnen bij de vorige school. In principe wordt het kind in dezelfde groep geplaatst als op de vorige school. Als er twijfels zijn, wordt het kind getest en wordt met de ouders besproken in welke groep het kind het beste past. 

Contact: bel 020-636 87 26 als u uw kind wilt aanmelden.​​

​Informatie betreft het aanmelden.​

Foto's

Video's

Meer informatie