Groep 1-2-3  

Heterogene groepen

De Rosaschool kiest voor de heterogene kleuterklas omdat kinderen meer van elkaar leren dan alleen van de leerkracht. Zo kunnen kinderen ook beter aansluiten bij een niveaugroep dat bij ze past. Dit houdt de leerkracht nauwlettend in de gaten.

Observatiemethode KIJK
De kinderen worden elke dag geobserveerd door de leerkracht middels het observatiesysteem KIJK. De leerkracht krijgt op deze manier een goed beeld wat uw kind al kan of nog moet leren en past daar zijn of haar onderwijs op aan.

IMG_0755.pngIMG_0758.pngIMG_0759.jpg

Lesmethoden

Kleuterplein
Kleuterplein werkt met 16 thema's. Kleuterplein werkt met 10 domeinen waarvan wij er 9 doen. Wij bieden nog geen Engels aan in de kleuterklas omdat we veel NT2 kinderen in de klas hebben en wij veel aandacht besteden aan de Nederlandse woordenschat.
De domeinen die wij behandelen zijn:

 • Taal-lezen
 • rekenen
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Beeldende vorming
 • bewegingsonderwijs
 • muziek
 • drama (spel)
 • wereldoriëntatie / burgerschap
 • voorbereidend schrijven

IMG_0754.pngIMG_0756.png

De thema's bij kleuterplein zijn:

 De SeizoenenDe Wereld
Periode 1            Nieuw schooljaarWinkel
Augustus-oktoberHerfstCommunicatie
Periode 2DecemberGezondheid
november-januariWinterRestaurant
Periode 3LenteMuseum
februari-aprilDierentuinMachines
Periode 4FamilieBouwen
mei-juli                VakantieVervoer

Na 2 jaar kleuteronderwijs hebben de leerlingen alle thema's behandeld gekregen. Elk thema duurt ongeveer 3 weken. Tussen elk thema plannen we een tussenweek om thema's af te ronden en op te bouwen.

Rekentoren
Omdat wij het rekenonderwijs bij de kleuters meer inhoud willen geven, gebruiken wij ook de methode Rekentoren.

De volgende onderdelen worden hierin onderwezen:

 • getalbegrip
 • sorteren en vergelijken
 • probleemkamer
 • naar buiten
 • themalade
 • tijd
 • meten
 • meetkunde en wegen

Kleur
Voor levensbeschouwing gebruiken wij de methode Kleur. Er wordt veel met kinderen gefilosofeerd. Alle wereldreligies komen aan de beurt.
Ook huurt de school elk jaar een leskist met een wereldreligie. Hier zitten voorwerpen in die bij de religie horen. Middels deze voorwerpen gaan we op zoek naar de betekenis ervan en naar overeenkomsten met andere religies.

Leefstijl
Als sociaal- emotionele methode gebruiken wij de methode Leefstijl. Door het invullen van het observatiesysteem ZIEN krijgen de leerkrachten een overzicht naar de behoefte van de klas en enkele individuele kinderen. Daar worden de lessen van leefstijl op aangepast.

Ouderinloop
Alle ouders van de kleuters mogen op maandag- en vrijdagochtend een kwartier samen met hun kind een werkje aan tafel maken. Van 8.30 uur tot 8.45 uur. De leerkracht legt deze werkjes klaar. Zo ziet u wat uw kind doet in de klas en waar we mee bezig zijn. Zo willen we ook de ouderbetrokkenheid verhogen.

Kring
Er wordt lesgegeven met 2 verschillende kringen:

Grote kring
hier worden kort weekenden of vakanties besproken, de dag wordt begonnen of een opdracht wordt kort uitgelegd.

Kleine kring
Dit zijn vaak leerkringen in verschillende niveaugroepen. Hier vinden leergesprekken plaats. Deze kringen worden door de leerkracht samengesteld naar aanleiding van de gedane observaties in andere lessen. Nieuws uit de groep