Groep 3

Groep 3 is een bijzonder jaar voor de kinderen. Ze gaan dan echt leren lezen, schrijven en rekenen. De basis hiervoor is natuurlijk al in groep 1/2 gelegd. Inhoudelijk weten de kinderen al heel veel als ze groep 3 binnenkomen. Het werken met cijfers en letters is in groep 1/2 namelijk al veel aan bod geweest. Het werken met echte werkschriftjes en boeken is echter nieuw voor de kinderen. Dat vraagt de eerste weken dan ook de meeste energie.

Elke dag krijgen de kinderen een les rekenen, schrijven, taal en we gaan veel lezen. Ook gaan we werken over verkeer, biologie, tekenen, knutselen, leefstijl en levensbeschouwing. Naast buiten spelen, in de klas samen spelen, gaan we ook de computers inzetten bij lezen en rekenen.


Leren lezen
In groep 3 leren de kinderen 'lezen'. Hiervoor gebruiken wij de nieuwste methode 'Veilig Leren Lezen', de Kim-versie. Met deze methode leren de kinderen lezen, zinnen maken, verhaaltjes schrijven. De spelling wordt daarmee ook aangeleerd en geoefend.

 652057.jpg

 

Met deze methode leert uw kind elke twee dagen een nieuwe letter lezen en bieden we een woord met die letters aan. Op die manier leert uw kind alle letters en kan dan ook steeds meer woorden lezen.

'Veilig Leren Lezen' kent drie leerlijnen op verschillende niveaus; De meeste kinderen werken met de 'maanversie'. Er zijn ook kinderen die in de kleutergroep al hebben leren lezen. Deze kinderen kunnen eventueel werken met de 'zonversie' van 'Veilig Leren Lezen'. De 'zonboekjes' en 'zonschriftjes' zijn moeilijker. Er staan bijvoorbeeld al echte tekstjes in en de kinderen moeten vragen over de teksten beantwoorden. Mocht uw kind veel moeite hebben met het leren lezen, dan kunnen we uw kind volgens de 'steraanpak' laten werken. Uw kind krijgt dan extra begeleiding op het gebied van lezen, taal en spelling.

 ViewImage.jpg

Leren rekenen
Met rekenen leren de kinderen allerlei herkenbare rekenproblemen op te lossen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode 'Wereld In Getallen'.  Hierbij zijn de rekenbegrippen, zoals meer, minder, evenveel, eerste, laatste, voor en achter heel belangrijk. Tevens oefent uw kind met tijdsbegrip (dag, nacht, seizoenen, dagen van de week, maanden van het jaar). Later in het jaar gaan we al echte sommen maken tot 10. Aan het einde van groep 3 moet uw kind de sommetjes tot 10 (erbij en eraf) vlot kunnen uitrekenen. Ten slotte, leert uw kind op allerlei manieren te tellen tot 100; stapjes van 2, stapjes van 5 en stapjes van 10.

Leren schrijven
In groep 3 leren de kinderen ook 'schrijven'. We gebruiken de methode "Pennenstreken'. De letter die we aanbieden bij het lezen, leren we ook meteen te schrijven. Ook bieden we de cijfers 1 tot en met 10 aan. We leren de kinderen geen blokletters, maar schrijfletters. In het begin van het jaar schrijven we alle letters nog los. Later in het jaar gaan we de letters aan elkaar schrijven. Uw kind hoeft dan alleen nog maar de verbindingen te leren.

pennenstreken-letterwandplaat-a-groep-3-1.jpg 

 

Bewegingsonderwijs
Groep 3 gymt op dinsdag en vrijdag in de grote gymzaal. Meester Ogi verzorgt op die dagen de gymlessen. Het is belangrijk dat de kinderen op deze dagen hun gymkleding, gymschoenen en douchespullen bij zich hebben. Als school vinden wij het aanleren van gezond gedrag één van de belangrijkste uitgangspunten van bewegingsonderwijs. Douchen na de gymles valt ook onder dergelijk gezond gedrag.

Wat kunt u thuis doen?
Het is belangrijk dat kinderen veel lezen, voorgelezen worden en naar Nederlandse televisieprogramma's kijken (Klokhuis, Sesamstraat).

U kunt voor uw kind een gratis abonnement aanvragen voor de Openbare Bibliotheek.


 Nieuws uit de groep