Groep 5-6

​​​Groep5-6 hoort bij de bovenbouw van de school. Dit betekent dat de kinderen een stuk zelfstandiger te werk gaan. Op de Rosa houden wij de leerlingen voor een groot deel verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, want wij willen dat de leerlingen plezier krijgen in het leren.

Dit betekent dat wij graag willen dat de leerlingen zelf de bewuste keus maken voor het leren en ook aan kunnen geven wanneer zij extra hulp nodig hebben. Dit gaat natuurlijk wel samen met de steun en stimulans van de leerkracht.

Een ander onderdeel, dat geldt vanaf groep vier, is het werken met een tablet voor de hoofdvakken met het programma Snappet.

Vakken

Taal en rekenen staan elke dag op het programma. De leerlingen krijgen minimaal 5 uur rekenen en 5 uur taal per week. Taal bestaat uit woordenschat, spelling en taal verkennen. Voor taal werken wij met de methode Taal actief en voor rekenen met de methode Wereld in getallen. 

Daarnaast krijgen de kinderen de zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde onder de noemer Topondernemers. De leerlingen leren hier goed zelfstandig te werken maar ook de samenwerking wordt bevorderd. Elk blok van zes weken wordt afgesloten met een presentatie.

Verkeer, studievaardigheden en twee keer in de week gym staan ook wekelijks op het programma. En door het jaar heen zijn er nog muzieklessen van de muziekschool ingepland. Voor het begrijpend lezen wordt speciaal met de methode Nieuwsbegrip gewerkt. Hiervoor krijgen de leerlingen wekelijks huiswerk. Het zou fijn zijn als de leerlingen hier thuis in worden gestimuleerd en geholpen.

Vanaf groep 6 werken we met agenda's. Dit om de zelfstandigheid van de leerlingen en het plannen van huiswerk te bevorderen. 

Dit schooljaar gaan we meer aandacht besteden aan handvaardigheid. 1 keer in de 2 weken komt daarvoor een vakleerkracht langs. 

De schooltuinen ronden we af na de herfstvakantie met het oogsten van de laatste gewassen en nog een aantal laatste lessen in het leslokaal. Dit wordt als erg leuk ervaren. 

Zoals u kunt lezen wordt het een druk en leerzaam jaar. Hieronder vindt u nog een kort overzicht voor taal en rekenen wat zoals aan de orde komt dit jaar.

Aandachtsgebieden op gebied van rekenen zijn:

 • Getalbegrip
 • Optellen en aftrekken
 • Vermenigvuldigen
 • Delen
 • Kommagetallen
 • Breuken
 • Procenten
 • Geld
 • Tijd
 • Meten eb meetkunde

Aandachtsgebieden van taal:

 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Taalverkennen
 • Stellen


 Nieuws uit de groep