Groep 7-8

In groep 7- 8 borduren wij voort op de kennis en het ontwikkelingsniveau dat de kinderen in groep 6 hebben behaald.

We gaan verder met het vak Engels. Via de methode 'Take it easy' leren de kinderen de Engelse taal. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping en is een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

Bij het vak Verkeer hebben de kinderen dit jaar het theoretische verkeersexamen.

Bij de zaakvakken werken we met Topondernemers. Dit pakket is een bundeling van de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie.

topondernemers.png 

Topondernemers
Topondernemers laat de leerlingen op veel verschillende, nieuwe en creatieve manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde an natuur. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs.
Aan een thema wordt een periode van 6 weken individueel, in 2-tallen of groepsjes van 4 gewerkt. Het wordt afgesloten met een presentatie.

Voor rekenen en spelling werken we  met chromebooks  middels Snappet.

snappet.png

Snappet
De leerkracht geeft klassikale instructie en daarna maken de kinderen met klassikale verwerkingsopdrachten op de tablet. Kinderen krijgen meteen feedback door middel van een kruis of een krul. De leerkracht volgt via een digitaal dashboard hoe het gaat en als leerlingen eerder klaar zijn of een bepaald niveau bereikt hebben, gaan zij adaptief werken op eigen niveau.

Adaptieve opdrachten werken echt op maat. Als je het goed doet, krijg je moeilijkere opdrachten en als je het minder goed doet, blijf je wat langer op het lagere niveau. De leerkracht kan direct zien wie welke specifieke extra uitleg nodig heeft.


In groep 8 krijgen de kinderen tegen het eind van het schooljaar hun voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Daarover vertellen wij u meer op de speciale voorlichtingsmiddag of -avond.

Welkom allemaal in groep 7-8! We gaan er samen een mooi en leerzaam jaar van maken!


 Nieuws uit de groep