Groep 8 2016-2017

​​​​Leerkrachten:  Bea Wissingh en Nanda van Riel

 Juf Nanda is met de kinderen uit groep 7 meegegaan  naar groep 8 en werkt op maandag en dinsdag.
Juf Bea
geeft al meerdere jaren les in groep 8. Haar werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.

De juffen kunnen elkaar dus mooi aanvullen en zorgen voor een kindgerichte begeleiding op sociaal-emotioneel gebied en bij het ontwikkelen van de leerprestaties.

Onze visie:
Wij richten ons op betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling van de kinderen door de kinderen aan te spreken op hun mogelijkheden en talenten. Niet alleen worden de doelen van de lessen duidelijk aangegeven, ook de kinderen zelf leren hun eigen doelen te formuleren. Door op deze doelen te reflecteren en te evalueren worden de kinderen bewust van hun eigen leerproces en de eigen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling. Aan dit ontwikkelingsproces wordt in groep 8 veel aandacht besteed als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Hier wordt van de leerlingen verwacht, dat zij zelfstandig én samen kunnen werken. Wij zijn dan ook heel blij om dit jaar te gaan werken met Snappet en Topondernemers. 

Topondernemers
Topondernemers laat de leerlingen op veel verschillende, nieuwe en creatieve manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs. Aan een thema wordt een periode van 6 weken individueel, in 2-tallen of groepjes van 4 gewerkt. Het wordt afgesloten met een presentatie.

topondernemers.png

Snappet
De leerkracht geeft klassikale instructie en daarna maken de kinderen met klassikale verwerkingsopdrachten op de tablet. Kinderen krijgen meteen feedback door middel van een kruis of een krul. De leerkracht volgt via een digitaal dashboard hoe het gaat en als leerlingen eerder klaar zijn of een bepaald niveau bereikt hebben, gaan zij adaptief werken op eigen niveau.

spannet3.jpg

Adaptieve opdrachten werken echt op maat. Als je het goed doet krijg je moeilijkere opdrachten en als je het minder goed doet, blijf je wat langer op het lagere niveau. De leerkracht kan direct zien wie welke specifieke extra uitleg nodig heeft.

In groep 8 starten wij dit schooljaar direct met rekenen en zo spoedig mogelijk ook met taal op de tablet. De tablets worden ook gebruikt voor Topondernemers,

dkjl.png 

Ook dit schooljaar gaat groep 8 weer meedoen aan de Amsterdam Debatbattle. Voorafgaand aan de battle worden er 5 lessen gegeven van 1.30 uur, maar natuurlijk wordt al het geleerde ook tijdens andere lessen toegepast.

Wat is DKJL?
Discussies tussen en met kinderen en jongeren zijn vaak verrassend en spontaan. Maar ze kunnen ook lastig zijn. Doordat het onderwerp gevoelig ligt, doordat kinderen moeite hebben met de Nederlandse taal, doordat kinderen graag willen praten maar vergeten te luisteren of doordat discussie kan leiden tot ruzie.

Discussiëren Kun Je Leren helpt leerkrachten en leerlingen de vaardigheden rondom discussiëren onder de knie te krijgen. Aan de hand van actuele thema's, zoals mediawijsheid, pesten, omgaan met geld, gezond leven, de vrijheid van meningsuiting en discriminatie worden leerlingen op een speelse en constructieve manier discussievaardigheden bijgebracht.


 Nieuws uit de groep