Nieuwsbrief juli 2019

 • Gemaakt op: 2-7-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Paul Andree
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Dit is de allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er zullen vooral veel formele punten in staan. Ook de formatie zal in deze nieuwsbrief te vinden zijn.

 Agenda

In de week van 1 t/m 5 juli en 8 t/m 11 juli vinden er rapportgesprekken plaats. Deze gesprekken zijn niet voor iedereen en  wordt door de leerkracht uitgenodigd. U bent natuurlijk altijd vrij om zelf een afspraak te maken als u dit noodzakelijk vindt.

 

3 juli              't Twiske gr. 8

3 juli               afscheidsetentje gr.8

4 juli               Zomerfeest om 12.00 uur

9 juli               Afscheidsavond gr. 8

11 juli             wennen in nieuwe groep

12 juli             studiedag

 

Concert groep 4 en 5

Op dinsdag 18 juni was er een concert op school voor groep 4 en 5. Drie muzikanten verzorgden een uitvoering waarbij de kinderen actief mee konden doen. Juf Frederike heeft in de klassen de liedjes en ritmes goed voorbereid. De kinderen hebben prachtig gezongen en konden de verschillende ritmes snel meedoen. Ook hebben ze met drumstokken de ritmes laten horen en werden er schudeieren ingezet om de liedjes te laten swingen. Juf Frederike komt dit jaar nog twee lessen geven, maar dit was vast een leuke afsluiting van de muzieklessen. Het was leuk om te zien hoe betrokken en enthousiast de kinderen hebben meegewerkt aan deze uitvoering.

 Route 8

We zijn ontzettend trots op de score die de groep 8 leerlingen behaald heeft op de route 8 toets! Op bijna elk gebied zaten de leerlingen qua score boven het landelijke gemiddelde. Een prachtig resultaat waarvoor heel hard gewerkt is. Op de laatste pagina van deze nieuwbrief vindt u de uitslag en ziet u de score op elk onderdeel.

 Zomerfeest

Aanstaande donderdag 4 juli is er een groot feest op de Rosaschool. We vieren vanaf 12.00 uur het feest, dit betekent dus dat u om 12.00 uur uw kind ophaalt en dat u dan samen met uw kind alle leuke activiteiten kunt doen. U kunt hierbij denken aan schminken, een springkussen, een voetbaltoernooi, hapjes, verschillende spelletjes etc.

Als u nog iets te eten wilt maken voor het zomerfeest dan stellen we dit zeer op prijs. Bij alle groepen hangt er op de deur een intekenlijst.

Op donderdag kunt u in de ochtend alvast een strippenkaart kopen voor 3,50 euro, hiermee kunt alle activiteiten 1 keer doen. Ook kunt u de strippenkaarten uiteraard bij de start en tijdens het feest kopen.

We willen hierbij vast alle ouders bedanken die het feest mogelijk gemaakt hebben! 

Voetbaltoernooi

De Evenementenmakelaar organiseert in opdracht van de gemeente Amsterdam een voetbaltoernooi op het Cruyff Court Meidoornweg. Dit vindt plaats op maandag 15 juli. Kom langs en laat je voetbalskills zien!

Een team bestaat uit 6 spelers + eventuele wissels. Heb je te weinig spelers voor een eigen team, dan kunnen we ter plaatse teams samenvoegen. Tijd is 14.00 tot 17.00 uur. Iedereen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar kan mee doen.

Meedoen is gratis. Inschrijven  kan via inschrijving@evenementenmakelaar.nl  of op de dag zelf. Vragen? Mail Brenda van Evenementenmakelaar via  info@streetrulez.nl

Formatie 2019-2020
De afgelopen periode zijn wij als team, in samenspraak met de MR, druk bezig geweest met de formatie. In de tijd van het lerarentekort is het erg lastig om de formatie helemaal rond te krijgen. Gelukkig hebben wij de formatie helemaal rond. De huidige groep 3 zal samengevoegd worden met de huidige groep 4, omdat het leerlingenaantal te laag is. Omdat deze groep een combinatiegroep wordt, hebben we er wel extra personeel opgezet zodat de groep tijdens de instructiemomenten gesplitst kan worden.

Juf Alysha is nu met zwangerschapsverlof en zal na de herfstvakantie weer starten.
Juf Wilanja is vanwege ziekte een lange tijd afwezig geweest en zal vanaf oktober re-integreren en gedeeltelijk dan voor de groep 3 gaan. Tot die tijd zal er een nieuwe juf bij ons op school komen werken, juf Nieska, zij zal zich bij het begin van het schooljaar komen voorstellen. Juf Wilanja zal, vanwege haar ruime ervaring in groep 3, vanaf de start van het schooljaar (op de achtergrond) nauw betrokken zijn bij de groep en juf Nieska en juf Marleen helpen met alle organisatorische zaken rondom groep 3. 

Donderdag 11 juli gaat uw kind wennen in de nieuwe groep van 8.45-9.30 uur.

 

Aantal

leerlingen:

Groep:MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
181/2Juf IngeborgJuf IngeborgJuf EdithJuf IngeborgJuf Ingeborg
  Juf RabiaJuf RabiaJuf Rabia  
153

Juf Wilanja

Begin schooljaar juf Nieska

Juf Wilanja
Begin schooljaar juf Nieska
Juf Wilanja
Begin schooljaar juf Nieska
Juf MarleenJuf Marleen
264/5Juf MarliesJuf MarliesJuf MarliesJuf DeyaniraJuf Deyanira
   Juf EdithJuf DeyaniraJuf Edith 
166Juf LisetteJuf LisetteJuf LisetteJuf LisetteJuf Lisette
197/8Juf IkramJuf IkramJuf HellenJuf IkramJuf Ikram
Ondersteuning:  Juf AlsyhaJuf AlyshaJuf AlsyhaJuf Alysha
Gymdocent  Juf Eylem  Juf Eylem
Directie Evrim UyarEvrim Uyar Evrim UyarEvrim Uyar
Adjunct-directeur Kirsten Goede Kirsten Goede Kirsten Goede
Intern begeleider  Juf MiekeJuf MiekeJuf Mieke 
Conciërge:  Marylinn  Marylin  
Conciërge:  Meester Guido Meester GuidoMeester Guido
Administratie Anita MankorAnita Mankor Anita Mankor 
Administratie Jozé Ammerlaan    
ICT-er  Paul Andree   

 

Komend schooljaar zal de hele groep 4/5 op donderdagmiddag gaan zwemmen.
Groep 6 zal in de loop van het schooljaar starten met de schooltuinen.

De jaarkalender zal u aan het begin van het schooljaar ontvangen.

 

MR-lid gezocht

Beste ouders, 

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wilt stellen voor deze vacature.

 Wat is een MR?

Iedere school heeft een MR. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

 MR Rosaschool 

Bij ons op de Rosaschool bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is een plaats beschikbaar.

 Welke bevoegdheden heeft de MR

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende soorten beslissingen:

 • Die waarover de MR eerst advies moet geven
 • Die waarover de instemming van de MR vereist is
 • Die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren
 • Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk
 • U doet kennis op over de achtergrond van de school van u(w) kind(eren) en de schoolorganisatie

Wat vragen wij van u?

 • Interesse in schoolbeleid en schoolregels
 • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken, vergadering notuleren)
 • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 5/6 keer per schooljaar)
 • Een kritische én open houding
 • U kunt zich voor een periode van 3 jaar beschikbaar stellen

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Juf Edith (groep 1/2) of juf Deyanira (groep 3), of met Mehdia Akhamrane (moeder van Ilias gr. 1/2 en Soraya gr. 6), of Wendy Udenhout (moeder van Kymora gr. 3 en Shameal gr. 8).

De MR is bereikbaar via de mail op: strosa.mr@askoscholen.nl

 Kandidaatstelling MR

Wilt u zich kandidaat stellen? Vul dan het formulier in (zie de papieren nieuwsbrief) of stuur een mail naar bovenstaand adres.

Route 8 landelijk gemiddelde 2019 t.o.v. Rosa-gemiddelde.

Route 8 gemiddelde: Voor alle onderdelen zijn de route 8 gemiddelde weergegeven. Alle leerlingen, in het regulier basisonderwijs, die hebben deelgenomen aan de route 8 eindtoets zijn hierbij meegenomen. Er is geen rekening gehouden met het percentage gewichtenleerlingen.

 

Route 8 Rosa 
leesvaardigheid204Leesvaardigheid201
Taalverzorging203Taalverzorging209
Woordenschat203Woordenschat195
Begrippenlijst204Begrippenlijst237
Luistervaardigheid204Luistervaardigheid207
Dictee204Dictee236
Taal Totaal204Taal Totaal214
    
Getallen204Getallen209
Verhoudingen203Verhoudingen216
Meten & meetkunde204Meten & meetkunde218
Verbanden204Verbanden215
Rekenen Totaal204Rekenen Totaal215
Totaal score204Totaal score214,4

 

Domein Taal: zes deeltoetsen

Leesvaardigheid: teksten met bijbehorende vragen

Taalverzorging: spelling werkwoorden, spelling niet -werkwoorden en interpunctie*      Woordenschat: synoniemen, woordbetekenissen en uitdrukkingen

Begrippenlijst: zinsontleding en woord benoemen

Luistervaardigheid: (optioneel) fragmenten met bij behorende vragen

Dictee: (optioneel) het correct spellen van woorden uit een audiofragment

 

Domein Rekenen: vier deeltoetsen

Getallen: schrijfwijze van getallen, hoofdrekenen, getal relaties en hoofdbewerkingen

Verhoudingen: procenten, breuken en decimalen

Meten & meetkunde: Lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, tijd en geld

Verbanden: lezen en interpreteren van tabellen, grafieken en diagrammen

Mieke Bronkhorst


​agenda, concert gr. 4 en 5, rout 8, zomerfeest, bericht van de MR, voetbaltoernooi, formatie 2019-2020

Foto's

Video's

Meer informatie