Nieuwsbrief 14 augustus 2020

 • Gemaakt op: 24-8-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Paul Andree
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Het schooljaar gaat weer van start en iedereen heeft er ontzettend veel zin inHelaas neemt het aantal Corona besmettingen weer toe en we zullen u in deze nieuwsbrief informeren hoe we hiermee omgaan.  

Verder staat er in deze nieuwsbrief informatie over de start van het schooljaar.   

 

Op tijd op school 

Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen de dagopening mee maken. Aan u het verzoek om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) echt ruim op tijd op school aanwezig zijn. De deuren gaan om 8.20 uur open. De groepsleerkrachten zijn in de groep en zullen om 8:30 uur starten met de les. 

 

Start schooljaar 

Aan het einde van afgelopen schooljaar hebben 

wij u op de hoogte gesteld van de vrije dagen en vakanties voor aankomend schooljaar. Hierbij nogmaals het overzicht. In de tweede schoolweek zult u van ons ook de kalender op papier ontvangen waarin deze dagen ook vermeld staan.   

 

Vakantie 

Datum 

Zomervakantie 2020 

3 juli t/m 16 augustus 

 

Herfstvakantie 

10 t/m 18 oktober 

Kerstvakantie 

19 december t/m 3 januari 

Voorjaarsvakantie 

20 t/m 28 februari 

Studiedag ASKO+ Goede Vrijdag en Pasen 

1 t/m 5 april  

Meivakantie 

24 april t/m 9 mei 

Hemelvaart 

13 en 14 mei 

Pinksteren 

24 mei 

Zomervakantie 2021  

9 juli t/m 22 augustus 

Studiedagen: 

 • 19 oktober  

 • 18 december: leerlingen om 12 uur vrij 

 • 2 februari 

 • 1 april (ASKO studiedag) 

 • 6 april 

 • 10 juni 

 • 9 juli 

Corona maatregelen 

We mogen helaas nog geen ouders in school ontvangen. Dit betekent dat dezelfde maatregelen gelden als voor de vakanties. Ouders nemen afscheid van hun kind buiten het hek en de kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Omdat de leerlingen in andere klaslokalen zitten gebruiken we wel andere ingangen. De groep 1-2-3 gaat via de blauwe deur naar binnen (kleuteringang). De overige groepen gebruiken de hoofdingang om naar binnen en buiten te gaan.   

 

De rest van de informatie omtrent Corona leest u op de laatste bladzijde van deze Nieuwsbrief. Leest u deze alstublieft zorgvuldig door voor zowel uw eigen gezondheid als die van de leerkrachten.  

 

Communicatie 

Afgelopen jaar hebben we door de Coronacrisis ontzettend veel gecommuniceerd via de mail. Dit is gelukkig in de meeste gevallen goed gegaan. Dit jaar zullen we dat ook deels blijven doen, zeker nu ouders de school nog steeds niet in mogen. Aan u het verzoek om uw mail regelmatig te controleren en indien u een ander mailadres heeft, dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Dit geldt ook voor telefoonnummers. We komen er vaak te laat achter dat uw gegevens niet meer kloppen en dat is erg vervelend.  

 

Personeel 

Juf Mieke behoort tot de risicogroep en was voor de zomervakantie afwezig. Zij wilt heel graag weer aan het werk, maar loopt daarbij wel de nodige risico’s. Daarom is zij deels op school aanwezig en zal ze daarnaast veel thuis werken.  Om de drukte te vermijden komt zij met aangepaste tijden naar school. Wilt u een afspraak met juf Mieke maken dan kunt u haar mailen op: m.bronkhorst@askoscholen.nl De gesprekken zullen zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden of met behulp van videobellen. 
Meester Paul valt ook in de risicogroep, en heeft de afgelopen periode vanuit huis werkzaamheden verricht op het gebied van ICT. We stemmen met hem af wanneer hij op school werkzaam is.  
Juf Wilanja zal voorlopig niet meer lesgeven aan een groep. De fysieke belasting is voor haar te zwaar. We zijn in overleg om te kijken welke mogelijkheden er zowel op de Rosa als binnen de ASKO zijn. Ze zal voorlopig 2 dagen ambulant op de Rosa werkzaam zijn, waarin ze kleine groepjes kinderen extra ondersteuning gaat bieden.  
Juf Julia is een nieuwe leerkracht op de Rosa. Ze heeft heel veel ervaring opgedaan in het onderwijs, zowel in het binnen- als buitenland. Zij zal ons dit jaar komen versterken in groep 1/2/3 op de woensdag en in groep 4 op de dinsdag. Wij wensen haar veel succes op de Rosa. Hieronder stelt zij zich graag aan jullie voor:  


Beste Ouders van de Rosaschool, 

 

Hopelijk zijn jullie nog lekker aan het genieten van de laatste dagen van de zomervakantie. De start van het nieuwe schooljaar komt eraan, en dan zal ik beginnen met mijn nieuwe baan op de Rosaschool! 

Ik zal mezelf even voorstellen: mijn naam is Julia Wijnen en ik ben 25 jaar. Komend schooljaar werk ik als juf in groep 4 en in groep 3! Op dinsdag sta ik samen met Marleen voor groep 4, en op woensdag werk ik in groep 3. In de zomer van 2018 ben ik afgestudeerd aan de universitaire pabo van Amsterdam (dat zijn de studies pedagogische wetenschappen en pabo). Zowel tijdens, als na mijn studie heb ik met heel veel plezier voor de klas gestaan op verschillende scholen door heel Amsterdam. Naast mijn werk als juf ben ik in opleiding om kinderpsycholoog te worden. Sinds een jaar woon ik ook met mijn hond Inti in het gezellige Amsterdam-Noord, en voel ik me echt met de buurt verbonden. Ik heb heel veel zin in komend jaar op de Rosaschool, we gaan er samen met de kinderen een heel mooi jaar van te maken! Mochten jullie meer over mij willen weten dan sta ik altijd open voor een praatje! Tot volgende week!  

julia.png

Kennismakingsgesprekken 

In week 35/36 wordt u samen met uw zoon/dochter door de leerkracht uitgenodigd voor een startgesprekHet is voor kinderen heel fijn om, samen met de ouders, op een informele manier kennis te maken met de nieuwe groepsleerkracht(en). De gesprekken zullen zoveel mogelijk buiten op het plein plaatsvinden.  

 

Gymlessen 

De gymlessen vinden net als voorgaande jaren op de dinsdag en vrijdag plaats. De gymlessen zullen gewoon weer in de gymzaal plaatsvindenWe vragen u om uw kind makkelijke kleding aan te laten trekken, zodat we zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van de kleedkamers. Uiteraard verwachten wij wel dat uw kind geschikt schoeisel mee heeft voor de gymles. Er zal na de gymles (voorlopig) niet gedoucht worden.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. 
In de MR zitten zowel teamleden als ouders. Dit schooljaar zijn dat: Wilanja de Vries, Eylem Gencer en Evrim Uyar vanuit het team/directie en Fatima Jaouni en Mehdia Akhamrane vanuit de oudergeleding.  
Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering of zou u een keer een vergadering willen bijwonen? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met ons via de mailstrosa.mr@askoscholen.nl 

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter (Juf Wilanja).  
De laatste notulen worden op de website geplaatst.  

Het eerstvolgende overleg is op: 22 september 2020. 


Gezonde traktaties 

Kinderen die jarig zijn geweest willen natuurlijk dolgraag trakteren in de klas! De kinderen mogen in de klassen trakteren. Het liefst een gesloten verpakking, dit in verband met het Corona virus. We willen u nogmaals nadrukkelijk verzoeken om de kinderen gezond te laten trakteren. Dit geldt ook voor de leerkrachtentraktaties. Het valt ons op dat er voor de kinderen steeds vaker gezond getrakteerd wordt, dit is hartstikke fijn, echter we merken dat er voor de leerkrachten nog steeds veel zoetigheid wordt uitgedeeld.  
 

Schoolfruit en schoolmelk 

In de loop van dit schooljaar (tussen 2 november en 9 april) zal uw kind 3 dagen per week (gratis) Schoolmelk ontvangen. Dit zal een variatie zijn van melk, karnemelk en yoghurt. Ook gaan we weer proberen om deel te nemen aan het programma voor schoolfruit, zodat uw kind ook dit 3 keer per week aangeboden krijgt. Zodra we hier meer informatie over hebben zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Ook over de schoolmelk zult u in de loop van het jaar verder geïnformeerd worden.  


asko.jpgBeste ouders/verzorgers, 

 

Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar en zijn alle kinderen weer van harte welkom op onze school. Wij hopen dat u en uw kind(eren) een fijne vakantie hebben gehad en wensen de kinderen en u een fijn en leerzaam schooljaar toe.  

Het vorige schooljaar sloten wij met elkaar af in de hoop dat na de zomervakantie het covid-19-virus zo ver zou zijn teruggedrongen dat de dan geldende richtlijnen van de overheid nog verder zouden kunnen worden verruimd. Helaas is dat niet het geval. In deze brief leest u in grote lijnen hoe het onderwijs na de zomervakantie weer opgestart wordt. We houden ons daarbij uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM en het ‘protocol basisonderwijs’ van de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) dat al voor de zomervakantie geldend was. 

  

Kan iedere leerling naar school?  

Onderwijs op school is de norm. Ieder kind dat gezond is, kan -moet zelfs- naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen: was de handen vaak; hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; schud geen handen. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. De leerlingen hoeven ook geen afstand te houden tot de leerkracht.  

Van de gezinnen die in een oranje/rood gebied zijn geweest gaan alleen de ouders in quarantaine, de kinderen t/m 12 jaar gaan naar school. Volwassenen onderling; ouders, leerkrachten, overblijfmedewerkers, dienen wel 1,5 afstand van elkaar te bewaren. 

 

Moet uw kind thuisblijven als hij/zij ziek is?  

Ja, kinderen met gezondheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius of koorts of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM) blijven thuis en komen dus niet naar school.  

Neem in dat geval contact op met de schoolleiding. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.  

Voor zieke kinderen hoeft de school geen verzuimmelding te doen bij de leerlichtambtenaar. In alle andere gevallen moet de schoolleiding melding doen van het verzuim.  

 

Geldt voor leerlingen ook de 1,5 meter regel? 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. 

 

Hoe gaat de school om met ziek personeel?  

Het onderwijspersoneel met gezondheidsklachten of -risico’s werkt (of blijft) in overleg met de directie thuis.  

 

Wat zijn de richtlijnen voor ouders en externen voor de toegang tot de school? 

Gesprekken met ouders/externen vinden zoveel mogelijk plaats via Teams of een ander (digitaal) medium. Alleen bij hoge uitzondering en met toestemming van de schoolleiding zijn ouders en externen in de school aanwezig. Hierbij gelden de volgende regels: 

 • Alle bezoekers registreren hun aanwezigheid op school bij binnenkomst op het registratieformulier. Deze registratie kan bij een eventuele besmetting gebruikt worden voor het contactonderzoek van de GGD; 

 • Bezoekers wordt gevraagd de triage (drie vragen over de gezondheid) in te vullen;   

 • Pas de overige hygiënemaatregelen strikt toe: handen wassen, 1 ½ m afstand bewaren en kuchen/hoesten in de elleboog 

 • Het is aan de schoolleiding om te bepalen of bij een bezoek aan de school bezoekers ook wordt gevraagd om mondkapjes te dragen.  

Hoe zorgt de school ervoor dat de hygiëne op school goed is?  

De school zorgt in samenwerking met het bestuur voor voldoende desinfecterende middelen. Ook de schoonmaak van de school blijft geïntensiveerd. De leraren bespreken met de kinderen welke maatregelen de school heeft genomen om samen voor een goede hygiëne te zorgen. Er zijn voldoende zeep en papieren handdoekjes aanwezig. 

Wat als ouders/leerlingen zich zorgen maken? 

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs op school volgen. Daar waar dat echt niet mogelijk is, is het van belang dat de leerling zo veel mogelijk onderwijs blijft volgen. Ouders en school gaan dan in gesprek over wat mogelijk is.  

 

Hoe te handelen als de leerling tot de risicoroep behoort of gezinsleden heeft die tot de risicogroep behoort? 

Als leerlingen volgens de richtlijnen van het RIVM zélf behoren tot een risicogroep, of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen leerlingen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. U neemt in dat geval contact op met de schoolleiding. Bij twijfel over het wel of niet veilig is om naar school te gaan, is het advies aan u om contact op te nemen met de behandelend arts of met de jeugdgezondheidszorgorganisatie (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) die aan de school verbonden is en de situatie te bespreken met de schoolleiding.  

 

Moet ik mij zorgen maken om de ventilatie in de ASKO-schoolgebouwen? 

Uit het advies van het RIVM blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van de al geldende eisen. De gebouwen van de ASKO voldoen aan deze besluiten. Geadviseerd wordt het gebruik van (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven te vermijden. De ASKO onderzoekt op dit moment of er sprake is van recirculatie door middel van airco-systemen. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek worden de airco-systemen uitgeschakeld. Veelvuldig luchten door middel van het openzetten van ramen en deuren van de lokalen is het advies.  

 

Wij hopen dat we met uw hulp en begrip het schooljaar op onze scholen goed, veilig en gezond kunnen starten. Dank u wel.  

 

Voorzitter College van Bestuur 

Dorien Nelisse, 14 augustus 2020 


​Start schooljaar, Op tijd op school, Vakantiedata, Coronamaatregelen (waaronder brief van het bestuur), Communicatie, Personeel, Kennismakingsgesprekken, MR, Gezonde traktaties, Schoolfruit/Schoolmelk 

Foto's

Video's

Meer informatie