Nieuwsbrief september 2019

  • Gemaakt op: 17-9-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Paul Andree
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda

10 september          studiedag; leerlingen vrij

Week 16 sept.         Ouder/kind gesprekken op uitnodiging

17 september          Informatie ochtend gr. ½

23 september          inspectiebezoek

25 september          Taaltrip gr. 6 Geschiedenis

1 oktober                    Hermitage gr. 4/5 en 6

2 oktober                  Start Kinderboekenweek

 

Start schooljaar

Inmiddels is het schooljaar 2 weken aan de gang en wordt er op allerlei gebieden keihard gewerkt. Zoals jullie allemaal gezien hebben, is er veel veranderd in de zomervakantie en dit is voor iedereen niet altijd even makkelijk. Het schooljaar begon wat onrustig en daarom hebben we besloten om afgelopen dinsdag, 3 sept., een informatie-ochtend te plannen waarbij de ouders vragen mochten stellen. Wat was het fijn om te zien dat er zoveel betrokken ouders waren en dat er ook iemand van het bestuur aanwezig was. Naar ons idee hebben we een goed gesprek gehad en zijn er veel punten besproken. In november zullen we nogmaals een ochtend plannen om dit soort zaken te bespreken, maar wilt u eerder iets kwijt dan bent u natuurlijk van harte welkom. Voor de inhoud van het gesprek kunt u bij de MR-ouders of de directie terecht.

 Inspectiebezoek

Dit schooljaar zal de inspectie op het bestuurskantoor van de ASKO langskomen om te controleren of alles op orde is. Ook zullen er 6 scholen van de ASKO bezocht worden, waaronder de Rosa. De inspectie zal op maandag 23 september bij ons op school komen kijken. We zijn achter de schermen druk bezig om ervoor te zorgen dat we goed voorbereid zijn en vandaar dat er morgen, 10 september, ook een studiedag is ingepland. We zien het bezoek vol vertrouwen tegemoet, maar er heerst uiteraard ook spanning bij het team. Zodra we meer weten over het bezoek zullen we jullie uiteraard op de hoogte stellen.

 Nieuw MR-lid

Voor de vakantie hebben wij laten weten dat we op zoek waren naar een nieuw MR-lid. Met trots kunnen wij u mededelen dat we een nieuw lid hebben gevonden. Fatima Jaouni, de moeder van Nadir (gr. 3) en Chahid (gr. 6). Wij zijn hier heel blij mee en wensen haar veel plezier en succes.

Nieuwe methode: Kwink

 Kwink.pngkwinkwijzer.jpgFoto_voor_banner[1].JPG

Misschien heeft u van uw zoon/dochter al iets gehoord over Kwink. Dit is onze nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Via deze methode leren kinderen omgaan met verschillende situaties. 

Op de laatste bladzijde van de nieuwsbrief vindt u een koelkastposter met leuke opdrachten die u op kunt hangen. Het zou fijn zijn als u hier aandacht aan besteedt.

 Extra ondersteuning

Dit schooljaar bieden we de leerlingen vanaf groep 6 extra ondersteuning na schooltijd aan. Een aantal leerlingen van groep 8 start aanstaande vrijdag met extra ondersteuning op het gebied van Snappet. Deze begeleiding wordt geboden door een leerling uit 3 Havo. Ook zullen we in oktober starten met een cursus 'foutloos rekenen' en een cursus 'grip op tekst'. Dit wordt door externen gegeven. Hiervoor zullen we leerlingen selecteren en dan de desbetreffende ouders informeren.

https://www.rianvisser.nl/wp-content/uploads/2019/02/KINDERBOEKENWEEK_2019b-1024x784.jpg


Kinderboekenweek

Begin oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is 'Reis je mee?' Een ontzettend leuk thema waarbij we vele boeken en spullen kunnen gebruiken. Mocht u spullen en/of boeken hebben die passen bij dit thema dan zouden wij die graag willen lenen. Ook zijn we op zoek naar ouders die een beroep hebben die te maken heeft met het thema, denk aan een buschauffeur, taxi chauffeur, piloot, tramconducteur, verkeersregelaar etc., en die het leuk vinden om hier iets over te vertellen in de klas(sen).

kinderboekenweek.jpg

 Ouderbijdrage

Ook dit jaar doen we weer mee met de stadspasregeling, waarmee de ouderbijdrage betaald kan worden. Als uw zoon/dochter in het bezit is van een stadspas, dan krijgen wij als school van de gemeente een vergoeding voor de ouderbijdrage/het schoolreisje en hoeft u deze dus niet meer te betalen.

Hiervoor hebben wij uiteraard wel de stadspas van uw zoon/dochter nodig. Deze kunt u bij juf Anita scannen. Juf Anita is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig.

 De brief over de ouderbijdrage volgt nog. Voor de ouders van de kinderen van groep 7/8 komt er nog een brief over kamp en wat daar de verdere kosten van zijn.

 Ster van Noord

Afgelopen week heeft uw zoon/dochter een folder meegekregen over de ster van Noord. De kinderen kunnen hierbij kennismaken met verschillende sporten en proeflessen bijwonen. Dit is geheel gratis. Op de volgende bladzijde ziet u de folder die uitgedeeld is. Wist u trouwens al dat u met de stadspas vaak gratis lid kunt worden van een sportclub? Voor meer vragen hierover kunt u terecht bij onze ouderkindadviseur Roy van der Veen.

 Contactgegevens

Helaas merken we regelmatig dat er contactgegevens niet meer kloppen die bij ons in de leerlingenadministratie staan: nummers die niet meer in gebruik zijn of email-adressen die niet kloppen. Krijgt u vanuit school geen emails binnen, komt u dan even langs op de administratie en we kijken even na of het email-adres klopt. Ook als uw een nieuw telefoonnummer heeft geef het dan alstublieft aan ons door zodat we u als het nodig is kunnen bereiken.

Hulpouders

We zijn ontzettend blij met de hulp die we van vele ouders krijgen, maar we zoeken nog meer ouders die ons kunnen helpen. Via onderstaand strookje kunt u aangeven waarmee u ons wilt helpen, zodat wij u hiervoor kunnen benaderen. Zou u dit strookje van de papieren nieuwsbrief  z.s.m. willen inleveren?

Gymlessen

Aan het einde van afgelopen schooljaar is juf Eylem bij ons op de vrijdagen gestart met het geven van de gymlessen. Dit schooljaar zal ze op zowel de dinsdagen als de vrijdagen de lessen verzorgen. Onderstaand vindt u informatie over de gymlessen en de afspraken die er zijn. Voor vragen kunt u zich wenden tot juf Eylem.


Gymdagen en locaties

Dinsdagen en de vrijdagen in de gymzaal van het schoolgebouw voor de groepen 3 t/m 8.

De kleuters gymmen in het speellokaal.

Gymkleding

Gymkleding bestaat uit een lange of een korte sportbroek en een T-shirt.

Schoenen

Uit oogpunt van veiligheid en hygiëne zijn gymschoenen verplicht. Deze schoenen mogen alleen in de gymzaal en niet buiten worden gedragen. Om onze gymvloer te beschermen mogen in de gymzaal deze schoenen geen zwarte zool hebben. Het beste zijn schoenen met veters.

Gymkleding groep 1 t/m 2
We adviseren u op deze dagen uw kind gemakkelijk zittende kleren te laten dragen. Dan kan uw kind zich tijdens de gymoefeningen vrij en soepel bewegen. Gemakkelijke kleren zijn: broek en gym T-shirt en gemakkelijk zittende schoenen. Het beste zijn gymschoenen met klittenband. Het is belangrijk dat uw kinderen op deze dagen geen sieraden dragen en geen waardevolle spullen meenemen. Voor de kleuters is verder geen speciale gymkleding vereist. Het is wel zo dat de kleuters wel gymschoenen moeten dragen.
Verzoek

Zouden jullie ervoor willen zorgen dat de kinderen hun gymkleren en gymschoenen uiterlijk de vierde week van het nieuwe schooljaar 2019-2020 (= 20 september) in orde hebben zodat ze aan de gymlessen kunnen deelnemen?

Is uw kind gegroeid en zijn de schoenen van vorig jaar te krap geworden of passen de gymkleren niet meer, dan kunt u deze aan de gymleerkracht geven zodat wij deze spullen in onze bak met reserve gymkleding kunnen leggen. Deze kleren of schoenen kunt u, of uw kind, aan juf Eylem geven. Wij zijn hier heel blij mee.

Hygiëne

Tijdens een gymles werken de kinderen hard en wordt er veel gezweet. Het is daarom belangrijk dat uw kind voor de gymles gymkleding heeft en die tijdens de gymles draagt.

Douchen: Na de gymles is het verplicht dat de kinderen douchen en dus hun eigen handdoek meenemen.

Deodorant: De kinderen mogen geen spuitdeodorant gebruiken. Deodorantrollers zijn vanaf groep 5 toegestaan.

Veiligheid en privacy

Mobiele telefoons

De kinderen mogen geen mobiele telefoons naar de kleedkamer en gymzaal meenemen. Zij dienen hun mobiele telefoons in hun klaslokaal achter te laten.

Sieraden

Het dragen van sieraden (zoals oorbellen, armbandjes, kettinkjes, enkelbandjes, ringen) tijdens de les is niet toegestaan.

Waardevolle spullen

De kinderen kunnen brillen zelf neerleggen in een bakje die in de gymzaal ligt en aan het einde van de les kunnen ze het weer ophalen.

Vergeten gymkleren

Als uw kind zijn/haar gymspullen is vergeten of is kwijtgeraakt, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het kind zelf. De school is hier niet verantwoordelijk voor. De school is ook niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies  van gymkleren en schoenen of spullen die door de kinderen kapot zijn gemaakt.

Vergeten gymkleren/spullen worden na de gymles door de gymleerkracht in de 'gevonden voorwerpen'-bak gedaan. Uw kind kan deze vergeten gymkleren na schooltijd uit deze bak halen.

Buiten gym:

(Tijdens schoolsporttoernooien, buiten gymmen en sportdagen)

Met mooi weer wordt er ook buiten gegymd. Bij buitengym mogen de kinderen sportschoenen aan met een zwarte schoenzool. Deze schoenen mogen niet in de gymzaal worden gebruikt.
Slippers, open schoenen en schoenen met hakken zijn tijdens de buiten les niet toegestaan. 

Niet-deelname aan de gymles

Niet deelnemen aan de gymlessen is alleen toegestaan vanwege gezondheidsredenen. In dat geval moet het kind een verklaring van uw huisarts of specialist hebben. Zonder een brief van een arts zal het kind gewoon met de lessen moeten meedoen. Uw kind krijgt een andere taak in het geval van een lichte blessure/ziekte. Heeft u over het voorgaande nog vragen en opmerkingen dan hoor ik dat graag.

Communicatielijnen

Als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind of advies nodig heeft over uw kind die te maken hebben met sportzaken (zoals inschrijving bij een sportvereniging), dan kunt u met een afspraak met Eylem maken. Ze waardeert het erg als u haar aanspreekt over de gymzaken. Dit omdat gym haar  specifieke vakgebied is. Eylem's werkdagen zijn dinsdag en de vrijdag.

MRT

Als u van mening bent dat uw kind hulp nodig heeft op MRT (fijne motoriek schrijven), grove motoriek of gedrag op spelgebied) kunt u met Eylem een afspraak maken zodat zij uw kind kan helpen of door kan verwijzen.


​agenda, start schooljaar, inspectiebezoek, nieuw mr-lid, nieuwe methode Kwink, extra ondersteuning, kinderboekenweek, ouderbijdrage, ster van Noord, contactgegevens, hulpouders en gymlessen

kinderboekenweek.jpg

Foto's

Video's

Meer informatie