Nieuwsbrief 11 september 2020

 • Gemaakt op: 16-9-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Paul Andree
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda

22 sept.                     MR-vergadering

23 sept.                     Bezoek wethouder Marjolein Moorman

30 sept.                    Start Kinderboekenweek

5 okt.                         Schoolfotograaf

12 t/m 16 okt.        Herfstvakantie

19 okt.                       Studiedag; alle lln. vrij

20 t/m 23 okt.        Tussenrapportgesprekken

De eerste weken

We zijn dit schooljaar goed gestart en vinden het fijn om alle leerlingen weer te zien op school. Toch maken we ons wel zorgen over de voortgang van het onderwijs in combinatie met de richtlijnen vanuit het RIVM rondom COVID-19. Niet alleen de kinderen zullen de komende periode te maken krijgen met verkoudheidsklachten, maar ook onze medewerkers. Wanneer een medewerker verkoudheidsklachten heeft, wordt deze verzocht thuis te blijven en zich te laten testen. Dit betekent dat deze medewerker gemiddeld zo'n 3 dagen afwezig is, ervan uitgaande dat de coronatest negatief is. Wij doen onze uiterste best om op dat moment vervanging te organiseren. Soms kunnen we dit opvangen, maar helaas niet altijd. Mocht het zo zijn dat een groep thuis moet blijven, dan zullen we de dag erop overschakelen op afstandsonderwijs zolang als dat het nodig is. We hopen op uw begrip hiervoor.  

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2/3

De afgelopen weken hebben we in groep 1/2 heel hard gewerkt. Zo hebben we veel nieuwe woorden geleerd zoals, uitleggen, de regels, de beurt/aan de beurt, onthouden en oplossen. We hebben veel leerspelletjes gedaan bv. glazen met water vullen van vol naar leeg, en van minder naar meer. Ook oefenen we iedere dag de cijfersymbolen en we tellen vooruit en we tellen terug, en leren de rangtelwoorden zoals: 1e, 2e, 3e (tot 10). We hebben ook over het weekend verteld, wat we hadden gedaan en juf heeft het opgeschreven bij de tekening die we daarover hebben gemaakt. Gymmen en knutselen doen we ook nog en natuurlijk lekker buitenspelen!

 Oh ja, we eten en drinken ook nog op school. Jeetje wat leren we veel en doen wij veel op 1 dag!

gr 3  1.jpggr1 2.jpg

Ook groep 3 is enorm goed bezig dit schooljaar. Wij zijn vooral bezig met rekenen, schrijven en bij het lezen helpt Zoem de bij ons zoemend door het alfabet heen. Wij lezen zelfs al verhaaltjes voor en proberen op toon te lezen. Wat een superstart van dit schooljaar! gr1  3.jpgDe juffen van groep 1/2/3

Appelmoes maken in groep 4 

Tijdens de leesles van onze leesmethode Estafette hebben de kinderen een recept gelezen over hoe je appelmoes maakt. Daarin kwam ook het woord stamper voor, maar geen van de kinderen wist wat een stamper was. Daarom hebben we vorige week vrijdag het recept uitgevoerd en mochten alle kinderen een keer stampen met de stamper. Later hebben we de appelmoes nog fijner gemaakt met de staafmixer. Tot slot kreeg ieder kind een beetje appelmoes mee naar huis. gr4  1.jpg

Lekker Lezen

Veel lezen is voor alle kinderen belangrijk en zeker ook voor de kinderen van groep 4. In onze groep is een gezellig leeshoek met kussens ingericht. De kinderen maken er graag gebruik van.gr4  2.jpg

Groep 5/6

In groep 5/6 wordt er heel hard gewerkt, maar gelukkig is er ook tijd voor de leuke dingen. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om met elkaar klassenregels op te stellen. Met behulp van Classdojo kunnen de kinderen punten verdienen door zich aan deze regels te houden. Als ze aan het eind van de week in totaal 1000 punten hebben gehaald dan krijgen zij een beloning.gr 5-6 1.jpggr5-6 2.jpg

De beloning van afgelopen week was dat de leerlingen een kwartier mochten spelen. Sommige kinderen wilden tekenen en andere kinderen vonden het leuk om op de computer een spelletje te spelen.

Kortom we hebben het erg naar onze zin in groep 5/6.

Groep 7/8

Hoi allemaal,

Ik ben Hind T. Ik zit in groep 8 en dit is mijn laatste jaar op de Rosaschool. Het is dit jaar hard werken in groep 8, maar we leren ontzettend veel. 

Op 4 september 2020 hield ik als eerste een boekbespreking, wat ik een grote eer vond. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen veel boeken lezen, want zo breid je je woordenschat uit. Ik zelf had het over het boek: Het Leven van een Loser 'WEGWEZEN'. Ik heb wat verteld over de schrijver, illustrator, genre, uitgeverij en vertaling. Verder heb ik een samenvatting en mijn mening over het boek gegeven. Tot slot heb ik een stukje voorgelezen en hebben de kinderen uit mijn klas een zelfgemaakte boekenlegger van mij gekregen.

Ik had mij erg goed voorbereid en het ging super goed. Voor mijn boekbespreking heb ik dan ook een 10 gekregen waar ik super trots op ben. Zoals juf Ikram altijd zegt: ´hard werken loont´. gr 7-8 1.jpggr7-8 2.png

Ik ben Amaka Onyebuchi ik ga vertellen over een paar onderwerpen die we dit jaar gaan doen. We zitten nu in groep 7 het is heel erg vreemd om met twee klassen in één klas te zitten. Wij zitten in groep 7/8 maar ik raak er wel meer gewend aan. We krijgen elke dag huiswerk dat we na school moeten doen. En een paar nieuwe onderwerpen zoals: infoverwerking, meester Klaas en burgerschap. Later dit jaar krijgen we ook Engels. We moeten op 19 oktober een leesportfolio inleveren daarvoor moeten we drie boeken voor de herfstvakantie hebben gelezen, en daar moeten we een creatieve opdracht van maken. Mijn verwerkingsopdracht is een wanted poster. Wanted betekent in het Nederlands gezocht. Ik heb ervoor gekozen om mijn fantasie te gebruiken als verwerkingsopdracht. Een tekening te maken van één van de hoofdpersonen uit het boek. In groep 7 lezen wij niet echt boeken met tekeningen, dus heb ik zelf een tekening gemaakt van beschrijvingen uit het boek.
Groetjes, Amaka, groep 7.

Schoolzwemmen

Dit schooljaar hebben we besloten om het schoolzwemmen na schooltijd te laten plaatsvinden. Het schoolzwemmen is alleen voor kinderen die in groep 5 zitten. Echter afgelopen schooljaar mocht de hele groep 4/5 schoolzwemmen. Hierdoor hebben bijna alle kinderen die nu in groep 5 zitten al een diploma behaald. Vandaar dat het schoolzwemmen dit schooljaar na schooltijd plaatsvindt. Voor verdere vragen over het schoolzwemmen kunt altijd contact opnemen.

Schooltuinen

Elke maandag gaat groep 7 naar de schooltuinen. Dit zal tot de herfstvakantie duren. Bij de schooltuinen oogsten ze dat wat ze vorig jaar zo ijverig gezaaid hebben. Vorige week hebben ze van hun bloemen, bloemstukjes gemaakt en deze week hebben ze zelf groentesoep gemaakt van hun zelf gekweekte groentes. In de komende weken gaan we nog mais oogsten en ook nog een kruidendressing maken voor over de salade.schoolt1.pngschoolt2.jpg

Start bevo lessen

Afgelopen week zijn alle groepen gestart met het volgen van bevo lessen die gegeven worden door juf Nanna. De kinderen hebben er erg van genoten en er zijn veel kinderen die ontzettend veel talent hebben!
bevoles.jpg

Juf Nanna is naast bevo docent ook een cultuur coördinator. Dit betekent dat zij kinderen helpt om deel te gaan nemen aan culturele activiteiten die na schooltijd plaatsvinden. U kunt hierbij aan allerlei verschillende dingen denken: muziek, dans, tekenen, boeken/gedichten schrijven, theater etc. Binnenkort zullen wij een aantal ouders uitnodigen om mee te denken over hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Mocht u nu al interesse hebben voor uw zoon/dochter of wilt u meedenken over het vormgeven van het cultuuronderwijs, dan kunt u mailen/bellen naar Nanna:  info@nannalahn.com

Telefoonnummer: 0636156826

Naschoolse activiteiten

Zoals u wellicht is opgevallen bieden we (vooralsnog) geen naschoolse activiteiten op school aan. Dit alles heeft te maken met de richtlijnen rondom Covid-19. Wel biedt stichting Wijsneus allemaal leuke activiteiten aan die rondom de school zullen plaatsvinden! U kunt inschrijven via www.sterrenmakers.nl. Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u Nanna (zie het bericht hierboven) om hulp vragen.

Ouderbijdrage

Ook dit jaar hebben wij uw hulp hard nodig om activiteiten te kunnen organiseren voor uw kind! Afgelopen schooljaar hebben helaas niet alle uitstapjes en feesten kunnen plaatsvinden, dus we hopen dat we dit schooljaar veel activiteiten wel door kunnen laten gaan. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de ouderbijdrage betaald wordt.

We willen u vragen, of u de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 vóór 3 oktober 2020 aan ons zou willen overmaken.  Indien u vorig schooljaar contant of per bank betaald heeft, dan hoeft u dit schooljaar niks meer te betalen.
Wij zullen de ouders die niet betaald hebben, na de herfstvakantie persoonlijk een reminder sturen. Voor ouders met de stadspas vragen wij u of u de stadspas wilt laten scannen bij juf Anita, zodat wij  

hiervoor een tegoed krijgen vanuit de gemeente. Dit kost u verder niks extra's. We hebben het geld hard nodig voor alle activiteiten die we organiseren en ook om in te lopen op de afgelopen jaren omdat we toen te weinig hebben ontvangen. En daarnaast geeft dit weer extra ruimte voor een eventueel lunchpakket bij het schoolreisje. U helpt ons hier dus enorm mee.

Bovenstaande richtlijnen en/of afspraken hebben wij in afstemming met de MR gemaakt.

Het bedrag voor de ouderbijdrage hebben wij dit jaar niet verhoogd, dus ook voor het schooljaar 2020-2021 is het bedrag € 50,00 per kind. Dit geldt voor alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8. (voor het tweede kind is dit  €45,00 en het derde kind €40,00).  U mag de ouderbijdrage natuurlijk altijd in gedeeltes betalen, dat is geen enkel probleem, geef dit dan even aan ons door. Denkt u ook aan de mogelijkheid om de scholierenvergoeding aan te vragen bij de gemeente?! Mocht u om bepaalde reden de ouderbijdrage niet kunnen en/of willen betalen laat het ons dan weten.    

U kunt de ouderbijdrage en het schoolreisgeld overmaken naar:  
Rekeningnummer: NL73 INGB 0668 4303 62 tnv Rosa Ouderfonds, onder vermelding van de naam en groep van uw zoon/dochter.

Ter aanvulling: Schoolreisje

De bijdrage voor het schoolreisje is geen apart bedrag en zit in het totale bedrag voor de ouderbijdrage inbegrepen.
Groep 7/8 gaat dit jaar (mogelijk) op kamp en hiervoor zal dan ook een aparte bijdrage worden gevraagd. U krijgt hier tegen die tijd meer informatie over van de groepsleerkracht. Had u vorig schooljaar dit bedrag al betaald dan wordt dit bedrag uiteraard in mindering gebracht.  

Schoolontbijt

Op donderdag 5 november zullen wij samen met de Montessori met de gehele school meedoen met het Nationaal Schoolontbijt. Ontbijten is erg belangrijk voor de kinderen en we willen er daarom ook extra aandacht aan besteden. Binnenkort moeten wij het ontbijt definitief bestellen. Mocht het zo zijn dat uw zoon/dochter glutenvrij brood eet, dan moeten we dit apart bestellen. Zou u dit dan kunnen doorgeven door te bellen naar school of een mail te sturen naar: strosa.info@askoscholen.nl. groepsleerkracht(en). De gesprekken zullen zoveel mogelijk buiten op het plein plaatsvinden.

Brief van juf Eylem

Onze school neemt deel aan een sportstimuleringsprogramma van de gemeente Amsterdam. Onderdeel daarvan is het gebruik van een leerlingvolgsysteem over bewegen. Via deze brief informeren wij u over het leerlingvolgsysteem van dit sportstimuleringsprogramma.

Bewegen is belangrijk

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen en daarom stimuleren we leerlingen om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Ook op grond van de wet hebben wij een taak om sporten en bewegen te stimuleren. We werken samen met de gemeente Amsterdam om het sportaanbod tijdens en na schooltijd te organiseren. Om dit goed in te richten is het nodig om de beweegontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen.

Wat is het leerlingvolgsysteem?

Het leerlingvolgsysteem is een digitaal registratiesysteem waarin de gymdocent de beweegontwikkeling van kinderen uit groep 3 tot en met 8 noteert. Met deze gegevens kan de gymdocent zien hoe een kind zich ontwikkelt en kan de gymdocent een passend sportaanbod bieden.

Welke gegevens staan er in het leerlingvolgsysteem?

Ieder jaar doet de gymdocent een sportinterview en beweegtesten met de kinderen uit groep 3 tot met 8 om de beweegontwikkeling te kunnen volgen. De resultaten worden in een digitaal leerlingvolgsysteem vastgelegd. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd:

 • Of uw kind aan zwemlessen heeft deelgenomen en het hoogst behaalde zwemdiploma
 • Of uw kind lid is van een sportvereniging
 • Of uw kind meedoet aan naschoolse sport en welke sport hij/zij graag zou willen doen

Voldoet het leerlingvolgsysteem aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming)?

Ja. De gegevens worden opgeslagen in een systeem dat voldoet aan de beveiligingsrichtlijnen die de AVG stelt. Alleen de gymdocent kan op kindniveau de gegevens bekijken. U kunt de gegevens te allen tijde inzien als u dat wilt. Ook kunt u de gegevens laten corrigeren of verwijderen. U kunt dit soort verzoeken doen aan de gymleerkracht van uw kind. Deze gegevens worden maximaal 5  jaar nadat de leerling van  school af is in het leerlingvolgsysteem bewaard.

Gegevens van uw kind niet in het leerlingvolgsysteem?

Neem contact op met juf Eylem als u niet wilt dat de gegevens worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. Als u geen bezwaren heeft, hoeft u dus niet te reageren. Als u op een later moment toch bezwaren heeft dat de gegevens van uw kind worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem, dan kunt u dit doorgeven aan de gymleerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Juf Eylem                                


​Agenda, De eerste weken, Nieuws uit de groepen, Schoolzwemmen, Schooltuinen, Start bevo lessen, Naschoolse activiteiten, Ouderbijdrage, Schoolontbijt, Brief van juf Eylem

Foto's

Video's

Meer informatie