Nieuwsbrief november 2020

  • Gemaakt op: 4-11-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Paul Andree
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief allerlei informatie over de nu al bekende aanpassingen rondom de feesten. Een bericht van de MR en informatie over de schoolmelk en het schoolfruit.
Vergeet u niet om het geld voor de schoolfoto's te betalen of de schoolfoto's weer te retourneren? Aankomende week is de laatste week om dit te regelen.  

Agenda

5 nov.                          Nationaal Schoolontbijt

Week 9 nov.             Voorlopig Advies gr. 8

19 nov.                        MR-vergadering        

4 dec.                          Sinterklaas

17 dec.                        Kerstviering

18 dec.                       Leerlingen 12 uur vrij  

19 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie

Ouderbijdrage

Helaas hebben we nog steeds weinig betalingen/stadspassen mogen ontvangen voor de betaling van de ouderbijdrage.
We vragen u nogmaals, om de ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 voor 16 november te betalen. Mochten we op die datum nog geen ouderbijdrage hebben ontvangen, dan zullen wij u persoonlijk benaderen.

Uiteraard geldt: als u vorig schooljaar contant of per bank betaald heeft, dan hoeft u dit schooljaar niks meer te betalen.
Als uw zoon/dochter in het bezit is van een stadspas, dan vragen wij u om deze mee te geven aan hem/haar. Hiermee kunnen wij de ouderbijdrage betalen; dit kost u verder niks.

Personeel

We zijn ontzettend blij om te kunnen mededelen dat we voor de groep 4 iemand hebben gevonden die de rest van het schooljaar op de maandag en dinsdag zal gaan werken. Hieronder stellen we haar kort voor:

Dit is Marang Bergman, 22 jaar en ze woont in Heiloo. Marang zit in haar laatste jaar op de Universitaire Pabo en hoeft alleen nog maar een scriptie te schrijven. Doordat ze al op veel verschillende scholen gewerkt of stage gelopen heeft, heeft ze veel ervaring met de verschillende onderwijssoorten en methodes. We wensen Marang veel plezier bij ons op school.

Juf Rabia is een tijdje afwezig geweest, maar gelukkig start ze aanstaande maandag weer met re-integreren bij de kleuters.  


Afbeelding Marang.jpg                 

Bericht vanuit de MR

Het is alweer een tijdje geleden dat er een geluid vanuit de MR naar buiten is gekomen.
Voor degene die mij nog niet kennen. Ik ben Mehdia; moeder van Souraya (groep 8) en Ilias (groep 4). Vrijdag 2 Oktober jl. hadden wij onze 1e vergadering voor dit schooljaar.
Afgelopen schooljaar was een schooljaar anders dan alle schooljaren i.v.m. Corona.
Voor degene die niet weten wat een MR is, zal ik uitleggen wat wij doen en waar de MR voor s staat.
De MR is er om mee te denken met de school maar daarbij de belangen van de ouders en personeel te vertegenwoordigen.
De MR heeft daarbij een instemmings-, advies- en/of initiatiefrecht. Input van u als ouder is daarom ook heel belangrijk. Mocht u als ouder ons willen benaderen, kunt u ons bereiken via het email-adres: strosa.mr@askoscholen.nl

In onze eerste vergadering hebben wij een nieuw MR-lid verwelkomd en dat is Eylem onze gymleerkracht. Verder hebben we het gehad over standaardzaken die vaak op de agenda terug komen zoals het Jaarverslag, schoolgids, begroting en taakverdeling binnen de MR.
Vaak zijn er ook binnengekomen stukken die de directie dan meedeelt. Ook denken we mee hoe de communicatie beter kan naar ouders toe. Vaak hebben we ook zelf vragen die wie dan van te voren inbrengen.
U als ouder bent welkom om een keer een vergadering mee te maken. Laat uw weten als u komt? Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.
Namens de MR oudergeleding,

Een hartelijke groet,
M.Akhamrane

Schoolmelk en schoolfruit

Deze week zijn we gestart we met het schoolmelk en volgende week zal ook het schoolfruit starten. 

De kinderen ontvangen de schoolmelk en het schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. In de eerste pauze zullen de kinderen het schoolfruit krijgen (vanaf 11 november) en in de tweede pauze schoolmelk (vanaf 4 november). 

Afbeelding schoolmelk.jpg

Nationaal Schoolontbijt

Aanstaande donderdag 5 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Dit betekent dus dat uw zoon/dochter voor één keer zonder ontbijt naar school mag. We zullen donderdag met de hele klas gezellig ontbijten!! Hierdoor leren de kinderen op een feestelijke manier dat ontbijten noodzakelijk is en wat je 's ochtends het beste kunt eten. De kinderen mogen deze dag in hun pyjama/onesie naar school komen en deze de hele dag dragen!
Afbeeldingschoolt.pngAfbeelding schijf.png

Sint Maarten

Vanuit de Veiligheidsregio Amsterdam is het volgende bericht doorgegeven over Sint Maarten:

Beste ouders/verzorgers,
De gemeente doet via de scholen een dringende oproep aan ouders om niet met de kinderen langs de deuren te gaan voor de viering van Sint-Maarten.Meer informatie en tips om het feest in kleine kring thuis te vieren vindt u op deze website: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/sint-maarten/

Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

Wij maken op school wel lampionnen met de kinderen. Dit doen we omdat we de kinderen nieuwe technieken aan willen leren en omdat we merken dat het een sfeer verhogende activiteit is. Ook zullen de groepen 1 t/m 6 op woensdag 11 november al zingend een rondje lopen op het schoolplein om vervolgens iets lekkers uitgedeeld te krijgen van de leerlingen van groep 7/8. Zo staan we toch nog stil bij deze dag!

Sinterklaas

Ook het Sinterklaasfeest zal er dit jaar helaas anders uit gaan zien dan de afgelopen jaren. We zijn afhankelijk van de besluiten die bovenschools genomen worden in het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. Wat we nu alvast kunnen mededelen is dat er geen intocht mag plaatsvinden en dat de school bezocht mag worden door Sinterklaas met 1 Piet. We zullen het feest dus vooral binnen de school met de kinderen vieren. Het versieren van de school zullen we samen met de leerkrachten van de Montessori verzorgen. Voor het versieren zullen we dus geen ouders vragen vanwege de maatregelen die er gelden rondom Covid-19.

Kerstmis

Ook voor het Kerstfeest zijn we afhankelijk van de beslissingen die genomen worden in het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam. Onze muziekdocente is wel al bezig om een kerstkoor samen te stellen samen met leerlingen van de Montessori. Over de precieze invulling van het feest kunnen we u nog geen concrete informatie geven. Wel staat vast dat we op donderdag 17 december Kerst op school zullen vieren. We kunnen u nog niet vertellen of dit een Kerstdiner of Kerstontbijt zal zijn.

 

 

 

 Agenda, Ouderbijdrage, Personeel, Bericht vanuit de MR, Schoolmelk en schoolfruit, Nationaal Schoolontbijt, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerstmis

Foto's

Video's

Meer informatie