Nieuwsbrief december 2019

  • Gemaakt op: 17-12-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Paul Andree
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda

2,3 en 4 dec.            Kunstgras voetbalveldje

5 dec.                        Sinterklaasfeest

6 dec.                        Studiedag, kinderen vrij

9 dec.                        Versieren school Kerst

12 dec.                      Kerstknutselen *

19 dec.                      Kerstdiner

20 dec.                      Kerstviering *+ start kerstvakantie om 12.00 uur

Kerstknutselen en kerstviering

Bijna elk jaar is het de traditie dat we door de school heen met elkaar knutselen rondom het thema Kerst. Aangezien de kinderen van de bovenbouw nu 90 minuten per week bevo hebben van een vakleerkracht en de onderbouw 60 minuten, gaan we kijken of we het kerstknutselen dit jaar door laten gaan of dat we er een andere vorm aan gaan geven. Ook de dag van de kerstviering staat nog niet helemaal vast. De kerstviering staat nu gepland op de kalender voor vrijdag 20 december, maar wordt mogelijk verplaatst. Het kerstdiner vindt uiteraard wel op donderdag 19 december plaats. Zodra wij een beslissing hebben genomen ontvangt u hierover bericht. 

Start Grip op Taal en Foutloos rekenen

Op maandag 11 november is er voor een aantal kinderen de les Grip op Taal gestart. Deze lessen vinden op maandag na schooltijd plaats en zijn voor kinderen uit groep 6,7 en 8 die geselecteerd zijn. Deze selectie heeft heel kritisch plaatsgevonden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Evrim of Kirsten.
Het doel van deze lessen is in de eerste plaats om de kinderen taalvaardiger te maken en om hun woordenschat te verhogen. Daarbij wordt er keihard gewerkt aan het verhogen van het leesplezier, want hiermee leren de kinderen spelenderwijs veel nieuwe woorden.

De lessen voor Foutloos rekenen zijn op maandag 18 november gestart. De kinderen herhalen hierbij de vaardigheden die ze aangeleerd hebben gekregen vanaf de kleuters, zodat ze deze op de juiste manier kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven. Net als bij taal zijn hier ook leerlingen voor geselecteerd. 

Voor zowel de taal- als rekenlessen is het maken van huiswerk verplicht. Dit kan op school plaatsvinden, maar we zijn hierbij wel afhankelijk van een scholiere van het voortgezet onderwijs en haar rooster; dus de dag kan nog wel eens wisselen. Voor nu betekent het:

 Grip op taalFoutloos rekenen
LesdagElke maandagElke maandag
Tijdstip14.15-15.45 uur14.15-14.30 uur
HuiswerkElke donderdagElke vrijdag
Tijdstip14.00-15.00 uur14.00-15.00 uur


Start leerorkest groep 6

Dit schooljaar doet groep 6 mee met het leerorkest, om zo in aanraking te komen met muziekinstrumenten. Ze hebben kennisgemaakt met 3 instrumenten; de hoorn, de klarinet en de cello en mochten daarbij aangeven welk instrument ze het liefst willen leren bespelen. Vanaf maandag 2 december gaan de kinderen elke week op het instrument van hun voorkeur oefenen, zodat ze hier steeds beter in zullen worden. 

jeudorkest1.jpgjeugdorkest2 recht.jpg

Ouderbijdrage

Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage (55 euro) en/of de bijdrage voor de cursussen grip op taal of foutloos rekenen (25 euro)? Dit kan contant of op rekeningnummer: NL73INGB 0668430362 t.n.v. Rosa Ouderfonds o.v.v. de naam van uw kind(eren) en groep. Alvast bedankt. 

Onderstaand bericht hebben wij van Sinterklaas gekregen. 

Lieve kinderen en ouders van de Rosa,

Ook dit schooljaar kom ik weer gezellig bij jullie langs. Ik kom op 5 december rond 9.15 uur aan. Aangezien ik van feesten en partijen houd is het thema dit jaar disco. Ik hoop dat jullie je dus allemaal feestelijk aankleden. Jullie ouders en broertjes of zusjes mogen uiteraard ook buiten op mij wachten. Omdat ik niet meteen om 8.30 uur kan komen, mogen jullie ouders even wachten in de koffiekamer en kunnen ze om 9.15 uur naar buiten om mij te zien aankomen. Ik hoop ook dat jullie dit jaar weer voor mij willen optreden, want daar geniet ik altijd enorm van. En ik verwacht van de kinderen van de groepen 6 t/m 8 hele mooie surprises, want daar ben ik dol op. Tot 5 december!

Groetjes van de Sint

Kerst 

Het is een beetje raar om onder een bericht van Sinterklaas ook meteen wat over kerst te schrijven, maar de feesten vinden vlak na elkaar plaats. Op 6 december hebben de kinderen een studiedag, maar wordt de school wel vast opgeruimd met betrekking tot de sinterklaasversiering. Mocht u bij het opruimen  willen helpen dan bent u 6 december van harte welkom. Op maandag 9 december willen wij de school in Kerst stemming brengen en vragen we hiervoor zoveel mogelijk hulp. U bent welkom vanaf 8.30 uur om te komen versieren.

Schoolplein

Bij het realiseren van het schoolplein hebben een aantal ouders van de Montessori aangegeven dat ze ook het schoolplein willen onderhouden, zodat de bomen en planten mooi blijven. De ouders willen ongeveer 6 keer per jaar, na schooltijd, het plein onderhouden. Als u het leuk vindt om te helpen, dan kunt u zich intekenen bij de lijst die op het informatiebord hangt (als u de trap oploopt ziet u het informatiebord hangen).
Zoals u misschien al gezien heeft wordt er druk gewerkt bij het voetbalveldje. Het kunstgras wordt deze week geplaatst. We hopen dat de kinderen nu nog beter hun talenten kunnen laten zien! Verder zal er in het voorjaar nog een Kingveld neergelegd worden, waar vroeger de fietsen stonden. Als wij hier meer over weten dan zullen wij u hiervan op de hoogte houden. 

Jeugdeducatiefonds

Onderstaand bericht kregen we de afgelopen week binnen vanuit het Jeugdeducatiefonds en misschien spreekt het u aan. Het Jeugdeducatiefonds is in het leven geroepen om elk kind de gelegenheid te bieden om zich tijdens zijn schoolcarrière intellectueel, sociaal-emotioneel, fysiek en creatief optimaal te ontwikkelen. Mee kunnen doen op school en laten zien wat je kan is van zeer groot belang en vergroot het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Alle activiteiten op school die kosten voor de ouders met zich meebrengen, zoals naschoolse activiteiten, leerlab (bijles), het schoolkamp of het schoolreisje of, net zoals andere klasgenoten, te werken met een computer is voor kinderen uit gezinnen met een krappe beurs niet vanzelfsprekend. Het Jeugdeducatiefonds kan hierbij financieel ondersteunen. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. Interesse? Neem contact op met de directie: Evrim Uyar of Kirsten Goede.

 

 

 


Agenda, Kerstmis, Grip op taal en Foutloos rekenen, Leerorkest groep 6, Ouderbijdrage, Bericht van de Sint, Schoolplein, Jeugdeducatiefonds 
Foto's

Video's

Meer informatie