Nieuwsbrief januari 2017

 • Gemaakt op: 23-1-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 23-1-2017 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Joze Ammerlaan
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda:
Deze week:
   Cito toetsweek
6 feb
                  Studiemiddag team (lln om 12:00 uur vrij)
6 feb
                 Kleuterthema Museum
13 t/m 17 feb
   Rapportgesprekken
18 t/m 26 feb
   Voorjaarsvakantie

Reminders:

Eten en drinken

Wij hebben vorig jaar de afspraak gemaakt dat er tijdens elke kleine pauze water wordt gedronken. Een aantal ouders houdt zich hier keurig aan maar nog niet iedereen. Geeft u uw kind een flesje water mee voor de kleine pauze? Ook willen wij dat elk kind in de kleine pauze start met iets van groente of fruit. Daarnaast mag best een gezonde boterham gegeten worden als uw kind dan nog trek heeft. Voor de lunchpauze mag u uw kind een pakje sap meegeven. Er is ook een mogelijkheid om een fruit abonnement aan te schaffen voor uw kind. Zie voor meer informatie in de bijlage. Net als schoolmelk wordt het fruit op school bezorgd. Dit komt neer op € 0,45 cent per pauze. Indien er genoeg animo is dan heeft u binnenkort ook de mogelijkheid om dit aan te schaffen.


Citotoetsen
Afgelopen week zijn de citotoetsen begonnen in groep 8. Vanaf vandaag starten we in alle overige groepen met de citotoetsen. Wilt u erop letten dat uw kind op tijd aanwezig is. Zorgt u er daarnaast voor dat uw kind op tijd naar bed gaat en 's ochtends heeft ontbeten? Zodat hij of zij uitgerust en vol energie de dag kan starten? 

 

Te laat
De afgelopen periode kwamen meerdere kinderen te vaak te laat op school. Om het te laat komen terug te dringen hebben we per 1 oktober de regels verscherpt.
De ouders zijn diverse malen door de leerkrachten aangesproken, echter het aantal structurele telaatkomers neemt te weinig af. Binnenkort zal de leerplichtambtenaar op school komen en ontvangt u voor uw kind een oproep als hij of zij te vaak te laat komt.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind niet meer te laat komt?

Om 8.30 uur start de leerkracht en gaat de onderwijstijd van start.

 • 3 x per maand te laat: de leerkracht meldt dit bij ouders 
 • 6 x per maand te laat: de directeur gaat in gesprek met ouders 
 • 9 x per maand te laat: de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. 

  Zorg dat uw kind op tijd in de klas is. Dan kan de les op tijd beginnen.  

Meester Paul
De afgelopen maanden heeft meester Paul diverse behandelingen gehad tegen de lymfeklierkanker. Zijn behandelingen zijn voorlopig afgerond. Er lopen nog wel onderzoeken om zijn gezondheid te monitoren. Het is nu de bedoeling meester Paul de komende maanden gaat aansterken en zijn energie weer op gaat bouwen.

 

Juf Marlieke
Zoals jullie al inmiddels hebben vernomen is juf Marlieke zwanger. Zij is inmiddels over de helft. Met de zwangerschap gaat het goed maar juf Marlieke is helaas niet in staat om te werken ivm fysieke klachten. Wij zijn op dit moment hard op zoek naar een vervangende leerkracht die tot de zomervakantie naast Juf Marlies komt te staan. Wij hopen binnen 2 weken een passende en structurele oplossing te vinden.

 

Ouderbijdrage
Inmiddels is een groot deel van de ouderbijdrage binnen. Wij hopen dat ook de rest van de ouders zijn/haar bijdrage alsnog op korte termijn betaalt. Begin februari wordt u telefonisch benaderd voor een betalingsregeling indien u niet voor die tijd heeft gereageerd of betaald heeft.

 

Schoolreisje
In het voorjaar gaan we met de kinderen op schoolreisje. Hiervoor vragen we een kostendekkende bijdrage van € 25,= per kind. Uw kind kan alleen mee op schoolreisje als deze bijdrage betaald is. Wilt u de bijdrage svp vóór 31 maart 2017 betalen?

U kunt het bedrag overmaken op IBAN NL73 INGB 0668430362 ten name van Rosa ouderfonds. Contact betalen en/of in termijnen betalen kan ook.

Foto's

Video's

Meer informatie