Nieuwsbrief juni 2020

 • Gemaakt op: 4-6-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Paul Andree
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Beste ouders/verzorgers,

Vanaf maandag heten we alle kinderen weer in hele groepen van harte welkom op school. Dit zal voor iedereen weer even wennen zijn, maar we vinden het ontzettend fijn. In deze (informatieve) nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte stellen van wat er de rest van het schooljaar nog allemaal gebeurt en op welke dagen welke leerkracht voor de groep staat. Ook zullen wij vast het vakantierooster delen voor komend schooljaar. Met hoeveel groepen wij volgend jaar zullen starten en welke leerkrachten dit zullen doen zal eerst besproken worden met de MR op 18 juni, daarna zullen wij u op de hoogte brengen.

e en I.jpg

 Uiteraard gelden er nog steeds dezelfde afspraken en regels, namelijk:

 • Tussen de leerlingen onderling hoeft er geen 1,5 meter afstand te zijn
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. Het naar school brengen en ophalen gebeurt dus nog steeds op dezelfde manier
 • De school zorgt ervoor dat de leerlingen hun handen wassen
 • Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn of verhoging tot 38 C graden en koorts. Bij 24 uur geen klachten meer mag het kind weer naar school
 • Er vindt tussentijds een extra schoonmaak plaats van deuren, handgrepen, toiletten etc. 

Agenda

Alle activiteiten die in de agenda stonden gaan niet door. Dit betekent dus ook dat de studiedag van 16 juni niet doorgaat, uw kind wordt gewoon op school verwacht. Op donderdag 2 juli vieren de juffen hun verjaardag en zullen ze er een feestelijke dag van maken! Op vrijdag 3 juli zijn de leerlingen vrij.

Ophalen en brengen van leerlingen 

Tot de zomervakantie mogen ouders/verzorgers nog steeds het schoolplein niet op. Dit betekent dat u uw zoon/dochter bij het hek moet blijven afzetten en ophalen. We zien dat vooral het brengen van de leerlingen erg goed en snel verloopt. Dit is heel fijn. Bij het ophalen willen wij u vragen om, wanneer u met de auto komt, deze echt te parkeren zodat u uw zoon/dochter kunt ophalen bij het hek.

Schoolmelk

Vanaf 9 juni start ook de schoolmelk weer. De start is dus op de dinsdag, dit is ook zo na elke vakantie. Voor maandag 8 juni zult u dus zelf voor drinken moeten zorgen.

Groepsbezetting voor de komende 4 weken

Groep 1/2:    juf Ingeborg ma, dins, dond en vrijdag

                           juf Edith (deels) dins, woens, en donderdag

                            juf Cynthia woensdag

Groep 3:        juf Wilanja ma. t/m woe.

                           juf Marleen dond. en vrijdag

                            juf Edith (deels) dinsdag

                            juf Cynthia donderdag

Groep 4/5:   juf Marlies ma. t/m woensdag

                          juf Alysha dins. t/m vrijdag

Groep 6:       juf Lisette hele week

Groep 7/8:   juf Ikram ma, dins, dond en vrijdag

                          juf Hellen ma/dins. en woensdag

Gym:              juf Eylem op dins en vrijdag

Juf Rabia en Mieke (IB-er) behoren tot de risicogroep en zijn tot nu toe niet op school aanwezig geweest. Juf Mieke is druk achter de schermen bezig met zaken rondom school en u kunt haar altijd mailen als u vragen heeft. Juf Rabia gaat een paar uur per dag proberen om met een klein groepje kinderen aan het werk te gaan. Hier zijn wij ontzettend blij mee. 

Gym 

Op dinsdag en vrijdag zal uw kind weer gaan gymmen! We vinden het ontzettend belangrijk dat de kinderen veel blijven bewegen. De lessen zullen buiten plaatsvinden. Zorg ervoor dat uw kind op dinsdag en vrijdag dus makkelijke kleding aan heeft en goede schoenen, geen slippers.

Cito toetsen

In de jaarplanning heeft u kunnen lezen dat we deze periode de Cito toetsen zouden moeten afnemen. We hebben hier nog even mee gewacht, omdat we in afwachting waren over wat er besloten zou worden over het afnemen van toetsen door het bestuur. Inmiddels is dit bekend en is er besloten dat alle Cito toetsen afgenomen moeten worden en dat dit voor eind september gedaan moet zijn. Voor de leerkrachten is de Cito vooral een hulpmiddel om te zien waar de kinderen staan in hun ontwikkeling. We houden er uiteraard rekening mee dat de resultaten anders zouden kunnen zijn dan wanneer het een gewoon schooljaar was, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. De leerkracht zal vooral de resultaten gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van uw kind sinds de laatste afname (in januari) en daarvoor. Voor nu is het voornaamste dat de leerkracht precies weet waar uw kind staat en hoe zij uw kind het beste kunnen helpen en dus een passend aanbod kunnen geven.

We starten met de afname van de Cito vanaf maandag 15 juni. Aangezien onze focus in deze periode alleen op taal en rekenen ligt, hebben wij besloten om voor de groepen 4 t/m 6 alleen begrijpend lezen en rekenen af te nemen.  De overige Cito toetsen (AVI, DMT, spelling en/of studievaardigheden) nemen we in september af.

In groep 3 wordt er nog extra DMT en AVI afgenomen, omdat we willen weten hoe het leesproces zich vordert bij de kinderen.

In groep 7 worden naast rekenen en begrijpend lezen ook studievaardigheden afgenomen. Dit omdat ze dit schooljaar nog een "voorlopig" voorlopig advies krijgen.

Groep 7

Helaas is het niet toegestaan om ouders de school in te laten en kunnen we dus ook geen persoonlijke adviesgesprekken voeren. Daarom krijgen de leerlingen van groep 7 op 29 juni hun "voorlopig" voorlopig advies te horen. Juf Ikram zal met alle kinderen een persoonlijk gesprek voeren en afspraken maken. Dit advies gaat dan ook mee naar huis om met hun ouders te bespreken. Op dinsdag 30 juni zal juf Ikram alle ouders bellen zodat jullie in de gelegenheid zijn om eventuele vragen te stellen.
In november zullen deze leerlingen opnieuw een voorlopig advies krijgen. En halverwege/eind januari volgt dan het definitieve advies. U ziet dus dat er meerdere momenten zijn waarop het advies nog kan veranderen.  Heeft u vragen over hoe dit advies tot stand is gekomen, dan kunt u altijd de school bellen of mailen.

Rapporten

Afgelopen dinsdag hebben we met het team besloten om de gewone rapporten mee te geven aan de leerlingen. Het is wel zo dat er voor bepaalde vakken geen cijfers zullen zijn en we hopen dat u dit begrijpt. In de week van 22 juni wordt u eventueel uitgenodigd door de leerkracht voor een gesprek, dit gesprek vindt alleen telefonisch plaats. Het rapport krijgt uw zoon/dochter mee op 29 juni. Heeft u dan nog vragen over het rapport van uw zoon/dochter dan kunt u zelf contact opnemen met de leerkracht door te bellen naar school. (van 29 juni-2 juli).

Groep 8 en afscheid

Dit schooljaar zou de groep 7/8 op kamp gaan in juni. Helaas hebben we dit moeten afzeggen. Toch willen we de leerlingen van groep 8 een waardig afscheid kunnen geven. Juf Ikram heeft met de leerlingen overlegd wat ze graag willen doen voor het afscheid en er kwamen super leuke ideeën uit.
Ze gaan de komende weken allerlei bijzondere en leuke uitstapjes maken. En uiteraard zullen we met de kinderen een bijzondere afscheidsavond neer gaan zetten.

Chromebook

Er zijn veel kinderen geweest die de afgelopen periode een Chromebook geleend hebben om het thuiswerken mogelijk te maken. Wij verzoeken u om het Chromebook inclusief de oplader vanaf maandag weer mee naar school te nemen. Deze zullen vanaf maandag niet meer mee naar huis gaan. Wilt u toch een Chromebook aanschaffen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of mailen naar strosa@directie.nl

Zomerschool

We hebben inmiddels een subsidie toegewezen gekregen om ook aan de slag te gaan met de Zomerschool, samen met 4 andere ASKO scholen in Noord. De deelname hiervoor is niet geheel vrijwillig en er zijn een beperkt aantal plekken. Als je éénmaal start, ben je verplicht om het volledige programma te volgen. Er wordt hierbij niet lesgegeven zoals wij dat op school doen, maar er wordt op een andere manier actief gewerkt aan o.a. het taalonderwijs. Het aanbod is van groep 5 tot en met 8. Er komt aankomende week iemand de klassen rond om meer informatie te geven. Zodra er nog meer bekend is, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kan dat door dit te mailen  naar strosa.directie@askoscholen.nl of te bellen naar 020-6368726.

Vakantierooster komend schooljaar

Hieronder ziet u (onder voorbehoud) het vakantierooster voor komend schooljaar. Dit rooster moet nog wel met de MR besproken worden, dus er zouden eventueel nog wat wijzigingen kunnen plaatsvinden. Daarnaast zullen er 5 studiedagen zijn waarop uw zoon/dochter vrij is. Deze zullen we in de volgende nieuwsbrief delen.

 

VakantieDatum
Zomervakantie 2020

3 juli t/m 16 augustus

 

Herfstvakantie10 t/m 18 oktober
Kerstvakantie19 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie20 t/m 28 februari
Studiedag ASKO+ Goede Vrijdag en Pasen1 t/m 5 april
Meivakantie24 april t/m 9 mei
Hemelvaart13 en 14 mei
Pinksteren24 mei
Zomervakantie 2021 9 juli t/m 22 augustus

 

 


​Agenda, Ophalen en brengen van leerlingen, Schoolmelk, Groepsbezetting voor de komende 4 weken, Gym, Citotoetsen, Groep 7, Rapporten, Groep 8 en afscheid, Chromebook, Zomerschool, Vakantierooster komend schooljaar. 

Foto's

Video's

Meer informatie