Nieuwsbrief mei

 • Gemaakt op: 17-5-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda  
17 mei Hercontrole luizen 
18 mei Schoolreisje gr 1-2 en 3 t/m 6 
19 mei Brandoefening 
30 mei t/m 10 juni Cito toetsen 
30 mei t/m 2 juni Avondvierdaagse 

Schoolreisje 
Morgen is het zover: de groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreisje. De kleuters gaan een dagje naar de speeltuin in Oud Valkeveen en de groepen 3 t/m 6 gaan naar pretpark Duinrell. 
We verwachten alle kinderen op de gewone tijd op school en vertrekken zo snel mogelijk.  Alle praktische informatie leest u in brief die u van ons heeft ontvangen. 
 
Cito toetsen 
Van 30 mei t/m 10 juni worden de Cito-toetsen afgenomen in alle groepen (behalve groep 8). Als kinderen lekker uitgerust zijn, kunnen ze beter presteren en geconcentreerder werken. Dus op tijd naar bed is van belang in die weken. De meeste toetsen zullen in de eerste week worden afgenomen, omdat de Ramadan in de 2e week begint.  
Wij verzoeken u om hier ook rekening mee te houden. Eten en drinken is belangrijk voor kinderen die nog in de groei zijn. Ook is een ontbijt en een pauze hap belangrijk voor kinderen om op school te kunnen leren en zich te concentreren. 
Van 30 mei t/m 2 juni is dit jaar ook de avondvierdaagse georganiseerd. Voor de kinderen die meelopen wordt het een volle week. ​
 
30 mei t/m 2 juni: Avondvierdaagse 
We gaan weer 4 avonden wandelen van maandag 30 mei tot en met donderdag 2 juni. 
 
Ook dit jaar lopen we weer de avondvierdaagse met 37 kinderen en 18 ouders. We starten bij dvc Buiksloot, bij de parkeerplaats van het sportpark. Met hulp van verschillende ouders lopen we mooie routes door Amsterdam Noord met halverwege  een pauze, gesponsord door  AH en MC donald's.
Alle lopers ontvangen nog een brief met de laatste informatie. 
 
 
Wat te doen bij brand? 
Donderdag 19 mei zullen wij op de Rosaschool een brandoefening houden. Dit keer vertellen de leerkrachten de kinderen van te voren wanneer deze brandoefening zal zijn. We zullen ook aan de kinderen uitleggen waarom deze oefening gehouden wordt, wat ze moeten doen en waar ze naar toe moeten. Ook leren de kinderen waar ze moeten verzamelen als er geëvacueerd wordt.  
Dit wordt een geplande brandoefening genoemd.  

Binnenkort zullen er ook nog 2 ongeplande oefeningen komen. Dat wil zeggen dat er bij de kinderen, ouders en collega’s niet bekend is wanneer deze brandoefening plaats zal vinden. Alleen de Bedrijfshulpverleners van de Rosaschool weten dit. Naar aanleiding van deze oefening gaan we als school bekijken of ons evacuatieplan goed werkt en waar nodig zullen we het plan bijstellen. Wij hopen op uw begrip. 
De BHV-groep van de Rosaschool  

Donderdag 19 mei as komt er een student van Hogeschool van Amsterdam in de ouderkamer om in gesprek te gaan met ouders over ouderbetrokkenheid.  Ze voert deze gesprekken in het kader van een onderzoek voor haar studie.  U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en mee te praten. Heeft u ideeën over hoe de betrokkenheid van de ouders bij de school groter zou kunnen worden? Kom donderdagmorgen dan naar de ouderkamer en deel uw wensen en ideeën met ons! 

Snappet: leren via de tablet 
Na de zomervakantie gaan we van start met Snappet. Bij Snappet werken de leerlingen op een tablet. We beginnen met rekenen, taal, spelling, via de tablet. 
Leren via een tablet heeft een aantal voordelen: 
 • met de Snappet software kunnen leerlingen beter op hun eigen niveau werken;  
 • de software is zo ontwikkeld dat de leerlingen direct zien wat ze goed en fout doen. Na een goed antwoord krijgt de leerling een moeilijkere vraag. Een leerling die een fout antwoord geeft, krijgt een minder moeilijke vraag. 
 • de leerkracht ziet direct met welke opdrachten de leerlingen moeite hebben en kan de lessen daarop aanpassen; 
 • leerlingen blijken meer en sneller te leren dan bij reken- en taalonderwijs met louter boeken en werkschriften;  
 • bovendien blijken leerlingen het leuker te vinden om te leren via tablets. 
 
Binnenkort ontvangt u een aparte brief waarin de volledige informatie kunt terugvinden. 

CClass Dojo 
Wij werken op school met Class Dojo. Dit is een instrument om kinderen bepaalde vaardigheden aan te leren zoals; samenwerken, werkhouding en gedrag. De kinderen kunnen punten verdienen door goed hun best te doen, maar ook met misstappen kunnen de kinderen punten verliezen. Aan het einde van de dag wordt er gekeken hoe de dag is gegaan. Dit kan per klas, maar ook individueel. Zo hebben de kinderen inzicht in wat de volgende dag misschien wel beter kan of juist wat al heel goed gaat.  Ingeborg Hoogstraten-Berson 
VVE- en onderbouw coördinator 
 
Luizencontrole  
Na elke vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Een week later volgt de hercontrole. Als er luizen of eitjes gevonden worden bij een leerling, nemen we direct contact  op met de ouders en geven we een brief mee. In deze brief staat uitgelegd wat ouders moet doen om de luizen te behandelen. Zo voorkomen we met elkaar dat de luizen zich verder verspreiden. We willen graag de moeders bedanken die na de vakanties bereid zijn de leerlingen te controleren.  
 
Emailadressen 
Heeft u inmiddels een emailadres? Geeft u dit adres van svp door aan de leerkracht van uw kind. 
We versturen de nieuwsbrieven ook digitaal en hebben al heel wat emailadressen binnen, maar nog niet van alle ouders.  
Het kan zijn dat u als ouder geen gebruik maakt van email, het mag een ook van een oudere broer of zus zijn. Ivm communicatie via email, vinden wij het prettig als we van iedere leerling een adres in ons bestand hebben. 


​Agenda, schoolreisje, brand, CClass Dojo en luizencontrole.

Foto's

Video's

Meer informatie