Nieuwsbrief oktober 2019

 • Gemaakt op: 15-10-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Paul Andree
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Agenda

Week 14 okt.           Tussenrapport gesprekken gr. 1 t/m 7

14 okt.                       Voorstelling 1 t/m 3 13.00-13.45 uur. Aansluitend Meet& Greet

18 okt.                       Sportdag 9.30-12.30 uur

19 -27 okt.               Herfstvakantie

5 nov.                        Nationaal schoolontbijt

Week 11 nov.         Voorlopig advies gr. 8 + eerste rapport

Bezoek inspectie

Op 23 september kwam de inspectie bij ons op bezoek. Ondanks dat we vertrouwen hadden in een goede afloop, was iedereen toch ook een beetje nerveus. Het was intensieve dag! De inspectie heeft in alle groepen gekeken, een presentatie van kinderen gezien en is veel in gesprek geweest met kinderen, leerkrachten, ouders, de directie en IB-er. Daarna was er een nagesprek, waarbij het bestuur ook aanwezig was. In dit gesprek heeft de inspectie ons laten weten dat ze een fijne dag hadden gehad. Ze zagen een school met een goede sfeer, een team dat hun taak serieus neemt en hard werkende leerlingen! Uit het gesprek met de ouders kwam naar voren dat de samenwerking met ouders constructief is. Ouders voelen zich gezien en beschouwen zich partner van de school.

De inspectie koppelde terug dat de kwaliteitsstandaarden voldoende zijn en dat het onderwijs op de Rosaschool op orde is! De inspectie geeft aan dat ze graag stimulerend toezicht wil bieden. Ze constateert dat de Rosaschool zich goed heeft voorbereid op het bezoek en dit heeft aangegrepen voor de eigen ontwikkeling. De inspectie concludeert dat de school een stevige basis heeft waarop ze goed verder kan bouwen!

We zijn ontzettend trots dat de inspectie deze waardering naar ons heeft uitgesproken! We willen nogmaals de ouders bedanken die de tijd hebben genomen om met de inspectie in gesprek te gaan en ook hun vertrouwen hebben uitgesproken in de Rosaschool.

 Opening Kinderboekenweek  kbw1 gedr.jpgkbw2 gedr.jpg

Afgelopen woensdag 2 oktober ging de Kinderboekenweek van start. Samen met de Montessori hebben we deze week geopend door op het liedje van Kinderen voor Kinderen te dansen op het plein. Verder ziet u dat de school versierd is en dat er overal favoriete boeken van de leerkrachten staan. Elke dag zal er extra aandacht zijn voor het lezen en gaan de kinderen bij elkaar voorlezen in de groepen. Misschien vindt u het ook leuk om een boek te komen voorlezen bij uw zoon/dochter in de groep, meld dit dan bij de leerkrachten want die vinden dit ontzettend leuk! 

kbw3.jpg

Ouderbijdrage

U heeft afgelopen maandag de brief gekregen om de ouderbijdrage te betalen. Bij deze willen wij u er nogmaals aan herinneren dat u de bijdrage ook met behulp van de stadspas van uw zoon/dochter kunt betalen! Hiervoor hebben wij uiteraard wel de stadspas van uw zoon/dochter nodig; deze kunt u bij juf Anita laten scannen. Juf Anita is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. De kinderen van groep 7/8 hebben een brief over het kamp meegekregen. Voor hen geldt dus een ander bedrag voor de ouderbijdrage, maar uiteraard kunnen zij ook gebruik maken van de stadspasregeling.

Schoolreisje

Het is nog erg ver weg, maar op de kalender die u aan het begin van het schooljaar heeft gekregen staat dat het schoolreisje op vrijdag 15 mei is. Tijdens de MR-bijeenkomst hebben de ouders gevraagd om dit te verplaatsen, aangezien deze datum nog tijdens de Ramadan valt. We begrijpen dit natuurlijk volkomen en de nieuwe datum van het schoolreisje wordt maandag 15 juni 2020. Wilt u dit aanpassen op de kalender? Op onze website staat de juiste datum al vermeld.

Sportdag

Op 18 oktober aanstaande vindt er voor de hele school een sportdag plaats op de Atos Atletiekbaan. U heeft hierover al een brief ontvangen en we hopen ook dat u zich al heeft aangemeld als hulpouder. U wordt verzocht om zelf uw kind te brengen en op te halen, of dit te regelen met andere ouders. De dag duurt van 9.30-12.30 uur. Om 12.30 uur zijn de kinderen dus vrij en start ook meteen de herfstvakantie.

U bent uiteraard ook van harte uitgenodigd om te komen kijken tijdens de sportdag.

Afwezigheid bij ziekte

We merken de laatste tijd dat niet alle kinderen op tijd ziekgemeld worden. We willen u daarom vragen om dit voor 8.15 uur door te geven, zodat de leerkracht het ook op tijd weet.

Ook merken we dat er geregeld kinderen te laat komen. In samenwerking met de leerplicht ambtenaar passen we de volgende regels toe:

Om 8.30 uur start de leerkracht en gaat de onderwijstijd van start.  

 • 3 x per maand te laat: de leerkracht meldt dit bij ouders  
 • 6 x per maand te laat: de directeur gaat in gesprek met ouders  
 • 9 x per maand te laat: de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.  
 • Ook wanneer uw kind ergens een afspraak voor heeft, wil de leerkracht dit graag op tijd weten

Zieke leerkrachten/staking?

Inmiddels zijn we 7 weken gestart en wij merken helaas dat het lastig is om invallers te vinden. De invalpoule vanuit de Asko is leeg, dit betekent dat er bij zieke leerkrachten geen invallers zijn. Als er dus een leerkracht ziek is, zal het vaker voorkomen dat we vragen om uw kind thuis te houden. Ook wij hebben op school leerkrachten die voor langere tijd ziek zijn. In groep 1/2 staat juf Rabia 4 dagen voor de groep en proberen we voor de vrijdag een invaller te vinden, wat helaas niet altijd lukt. Gelukkig komt juf Ingeborg weer reïntegreren en we hopen dat ze in de week van 4 november weer volledig voor de groep kan staan. In de groep 3 is juf Wilanja aan het reïntegreren en is juf Marleen zo flexibel om op de woensdagen extra te komen werken. 

Inmiddels is er ook weer een oproep gedaan vanuit de vakbonden om te gaan staken op woensdag 6 november. Wij willen u er dus vast op attenderen dat de kans groot is dat wij die dag de deuren gesloten houden en gaan staken. Zodra wij meer weten, zullen wij u hierover informeren.

Vanuit de MR

Dag allemaal,
Dit keer schrijf ik een stukje vanuit de MR voor de nieuwsbrief. Ik ben Mehdia, moeder van Souraya (groep 7) en Ilias (groep 3).
Het leek ons een leuk idee om een samenvatting te geven van wat wij onder andere in een MR-vergadering doen. Wat voor spannends er allemaal aan bod komt.
We hadden op dinsdag 24 september een vergadering. Een dag nadat de Rosa een bezoek had gekregen van de inspectie. Dat was me een spannende tijd. De Rosa heeft een voldoende gekregen van de inspectie. Dat is heel goed nieuws voor ons! 
Op de agenda stond bijvoorbeeld:

 • Taakverdeling MR, hoe we dit gaan verdelen.
 • De datum van het schoolreisje viel in de Ramadan. Dat was niet zo gunstig voor veel hulpouders. Deze hebben we in overleg nu veranderd zodat het voor iedereen leuk is.
 • Het jaarplan dat binnenkort af moet zijn.
 • Veiligheid op school: het gevaarlijke kruispunt staat vaak op de agenda. Er moet echt actie komen vanuit de gemeente!
 • Ouderbijdrage: ook dit jaar doet de Rosa weer mee met de pilot van de gemeente. Je kunt bij Anita je stadspas laten scannen.

  Dit soort punten en veel meer. Wil je een keer een MR vergadering bijwonen? Dat kan, het enige wat je hoeft te doen is even laten weten dat je komt.
  Groetjes,    Mehdia

Besproken punten ouderbijeenkomst 

Naar aanleiding van de bijeenkomst met ouders begin dit schooljaar, willen wij u kort op de hoogte stellen van de ontwikkelingen. Inmiddels lopen er verschillende offertes voor zowel het kunstgras bij het voetbalveld als het schilderen van de muren van de klaslokalen. Het bestuur is dit nog allemaal aan het uitzoeken, voordat er een uitspraak gedaan kan worden. Zodra wij meer weten, zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen.

Verkeersambassadeur gezocht

We zijn op zoek naar één of twee verkeersambassadeurs die op een positieve manier kunnen bijdragen aan meer bewustwording van veilig verkeer. We willen ouders graag betrekken bij het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding. Als wij als school ambassadeurs hebben, dan komen we meer in aanmerking voor speciale lessen en themabijeenkomsten. De Verkeersambassadeurs worden door het Verkeersplein Amsterdam ondersteund met een speciale website. Vindt u het leuk om ambassadeur van onze school te worden, dan kunt u zich melden bij juf Evrim.

Verkeerssituatie rondom school

Zoals wij u al eerder hebben gemeld is de handhaving de afgelopen periode druk in de weer geweest rondom de situatie op school. Toch merken we dat er gevaarlijke situaties ontstaan voor de school vanwege de auto's die stilstaan omdat ouders hun kinderen willen ophalen en/of brengen. We willen u daarom vragen of u de auto toch wilt proberen te parkeren, zodat er geen verkeersopstopping ontstaat rondom de school. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Kinderfysiotherapie

Al jaren behandelt juf Annelieke bij ons op school kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van de motoriek. Vanaf 1 januari 2020 worden deze behandelingen niet meer vergoed door het Zilveren Kruis. Als u verzekerd bent bij het Zilveren Kruis dan vinden de behandelingen niet meer op school plaats, maar wordt u verzocht om langs te komen in de praktijk.

Hermitage

Op dinsdag 1 oktober zijn de groepen 4/5 en 6 naar de Hermitage geweest. Ze hebben een hele leerzame en leuke dag gehad. Hieronder volgen wat foto's en verslagen van leerlingen.

hermit1 gedr.jpg

 Door Aya en Hajar (groep 5)We gingen naar de hermitage met groep 6 het ging anders dan we hadden gepland, de bus was te laat dus gingen we met de metro .We kregen een rondleiding Er waren mooie schilderijen en diamanten, we zagen ook veel jurken en dieren van diamanten. We waren in een zaal en daar mochten we iets natekenen. We gingen toen naar een atelier, we kregen eerst iets lekkers en wat drinken. Toen ging de juf uitleggen, het was best moeilijk om te maken maar gelukkig waren er juffen en ouders. We mochten zelf kiezen welke vorm. Aan het eind mochten we diamanten op het kunstwerk zetten. Toen hebben we het op een houten plank gezet de juffen van de hermitage maakten een foto van onze kunstwerken en toen kregen we nog een koekje. En toen dachten we dat de bus er al was maar hij was toen bij school aan gekomen. Dus moesten we weer met de metro en de metro ging echt heel erg snel. We kwamen eindelijk aan op school. De planning was niet zoals we hadden gehoopt. We kwamen eerder terug en toen de kinderen terug waren kregen ze les.

 Ilias T. (groep 6) hermit2 gedr.jpg

Ik ben met het Openbaar Vervoer gegaan. Ik kwam als eerst naar binnen daarna hing ik mijn jas op. Daarna werden we verdeeld in twee groepjes. We gingen kijken naar oude jurken die de rijke vrouwen vroeger droegen. En we bekeken ook juwelen die de rijke vrouwen droegen. En we gingen ook de sieraden kijken die rijke mannen droegen. En daarna ging we naar het atelier. Eerst namen we pauze. Daarna gingen we aan de slag met een eigen broche te maken. Ik pakte eerst een cirkel van karton daarna pakte ik geribbelde goudpapier. Ik knipte het uit als de vorm in cirkel daarna plakte ik het op de kartonnen cirkel. Ik pakte toen een lintje die plakte ik toen op de broche en toen was de broche klaar. Toen alle broches klaar waren gingen we het presenteren. Ik vond het een leuke excursie.  Ik heb geleerd hoe de kleren er vroeger uitzagen. En hoe de sieraden er uitzagen.

Amaka (groep 6)hermit3.jpg
Hoi ik ben Amaka Onyebuchi en ik je vertellen over de Hermitage. Ik ga vertellen hoe ik er heen ben gegaan. Wat ik daar heb gedaan. En wat ik ervan vond. Nou ik ga beginnen met hoe ik er naartoe ben gegaan. Ik ben er naartoe gegaan met het openbaarvervoer, met de metro. Ik ga nu vertellen wat ik heb gedaan. Ik heb een rondleiding gekregen. In de rondleiding heb ik veel gezien zoals: jurken, juwelen, klokken, schilderijen en kistjes.  We gingen ook bij het atelier een broche maken. Dat was heel leuk.  Nu ga ik vertellen wat ik ervan vond. Ik vond het best wel leuk. En ik heb veel geleerd. Want ik dacht dat ze vroeger heel arm waren maar dat is niet zo. Nou dit was het einde tot de volgende keer. Doei!

Ilias A. (groep 6)hermit4.jpg 

Ik ging met mijn klas naar een bijzondere plek namelijk de hermitage. We gingen met de bus maar hij was in een file. Maar toen gingen we met de metro. Toen we daar aankwamen toen gingen de mensen van de hermitage ons een rondleiding geven. Er waren veel diamanten en goud. Dat was geweldig toen mochten we speciale kunstwerken na tekenen. Maar ik vond dat niet zo leuk omdat ik te veel fouten ging maken. Toen gingen we ontbijten met lekkere koekjes een limonade. Toen ging iedereen een broche maken iedereen mocht kiezen welke de mooiste is ik vond die van Ilias T. Hij had de mooiste broche met een lint. Ik wilde ook zo een lint op mijn broche. Ik vond het heel leuk we gingen heel veel leren. Dat vond ik het  belangrijkste deel. We gingen over Natunes hij is de god van de oceaan. Ik heb geleerd dat de hermitage een heel bijzondere plek is op de Herengracht in Amsterdam. Ik heb geleerd dat de tsaar en tsarina heel rijk waren. hermit5.jpgAgenda
Bezoek inspectie
Opening Kinderboekenweek
Ouderbijdrage
Schoolreisje
Sportdag
Afwezigheid bij ziekte
Zieke leerkrachten/staking?
Vanuit de MR
Ouderbijeenkomst
Verkeersambassadeur gezocht
Verkeerssituatie rond school
Kinderfysiotherapie
Bezoek Hermitage gr. 4/5 en 6Foto's

Video's

Meer informatie