Nieuwsbrief sept 2016

  • Gemaakt op: 8-9-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Joze Ammerlaan
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Weer begonnen
We zijn alweer 2 weken aan het werk. De groepen zijn begonnen met groepsvormingsactiviteiten. Daarbij kunt u denken aan spelletjes waarbij samengewerkt moet worden en waarbij je leert om rekening te houden met elkaar. Daar hoort ook het maken van afspraken bij. 
Op school gelden er drie basisregels:
- voor groot en klein zullen we aardig zijn
- binnen is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet
- we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze te gebruiken morgen
Bij deze basisregels maakt elke klas met elkaar afspraken die bij deze basisregels horen.

Snappet
Na wat opstartproblemen (problemen met de wifi), zijn de klassen gestart met de kennismaking met het werken met tablets. Het programma dat we hiervoor gebruiken heet Snappet. De kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast! De leerkracht kan elk kind individueel volgen bij wat hij of zij maakt. Zo kan de leerkracht op elk individueel kind inspelen. De informatie over wat een kind aan het doen is, krijgt de leerkracht namelijk direct in het leerkrachtenscherm te zien! 

Eten en drinken
Wij streven ernaar om uw kind gezond te laten eten en drinken. Wij hebben vorig jaar de afspraak gemaakt dat elke kleine pauze water wordt gedronken. Geeft u uw kind een flesje water mee voor de kleine pauze? Ook willen wij dat elk kind in de kleine pauze start met iets van groente of fruit. Daarnaast mag best een gezonde boterham gegeten worden als uw kind dan nog trek heeft. In de lunchpauze mag u uw kind een pakje sap meegeven. Geen energydrankjes of koolzuurhoudende dranken. Tevens zien wij liever geen croissantjes in de school. Een (bruine) boterham met beleg is prima.

Luizen
Na elke vakantieperiode zijn er vaak kinderen die op school komen met luizen of neten. Waar neten zijn, zijn vaak ook luizen. Op school controleren wij altijd na de vakantie de kinderen. Het zou fijn zijn als u tussendoor ook uw kind thuis controleert. Mocht u luizen of neten bij uw kind geconstateerd hebben, wilt u dit dan melden bij de groepsleerkracht? Dan kunnen we de hele klas laten controleren. 
Mochten wij op school luizen zien bij uw kind, dan bellen wij u als ouder. U moet dan uw kind ophalen om de haren van uw kind te behandelen. Middelen zijn verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek.

Verjaardagen
Hoera! Uw kind wordt jarig... Wilt u de leerkracht van te voren laten weten op welke dag uw kind zijn of haar verjaardag gaat vieren? Bij feest hoort iets lekkers, dat snappen wij maar al te goed. Wij willen u vragen om het uitdelen klein te houden. Mocht er onverhoopt toch een heleboel dingen uitgedeeld worden, dan eten wij 1 snoepje in de klas en dan gaat de rest mee naar huis. Graag geen lolly's en geen kauwgom uit te laten delen. De leerkrachten vinden het elke keer weer een feest als er een jarige langskomt, want wat stralen deze kinderen! Lief dat uw kind trakteert maar misschien eens iets gezonds in plaats van alle chocolade die onze buikjes vullen?

Gym
Wist u dat... kinderen in de vakantie altijd groeien? Sommige gymschoenen passen niet meer en kinderen komen met blote voeten de gymzaal in. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen een goed paar gymschoenen heeft met witte zool? Een gymbroek, en een gymshirt zijn ook belangrijk. Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 is het ook belangrijk dat deze kinderen een handdoek meenemen. Na de gym wordt er in deze groepen gedoucht. Mocht dit een probleem voor u zijn, dan kunt u zich melden bij de directie.

Classdojo
Wij werken met het programma classdojo. Hier geven wij de kinderen punten voor het gedrag wat zij in de klas laten zien. Dit kan zijn tijdens het werken en bij het in de rij staan. (Dit zijn slechts enkele voorbeelden) Dit programma wordt door alle leerkrachten gebruikt, ieder zet het in op zijn of haar manier. De leerkracht maakt hier met de kinderen in de klas een afspraak over. Omdat wij graag werken met de driehoek: ouder-kind-school, krijgt u na de informatieavond een uitnodiging om op dit systeem in te loggen. U kunt dan meekijken hoe uw kind het doet. Dit middel is echter een instrument voor de leerkracht om inzicht in zijn of haar klas te krijgen en de kinderen hierbij te betrekken. Dit middel is bedoeld om het gedrag inzichtbaar te maken en bespreekbaar te maken met uw kind. Wij hebben er als school voor gekozen dat de ouders mee kunnen kijken vanaf groep 4.

Informatieavond
De ouder informatieavond voor de groepen 1 tot en met 8 is op donderdag 15 september vanaf 19:00 uur. De leerkrachten zullen vertellen met welke methoden er gewerkt wordt en welke werkwijze wij hanteren. Er zal informatie gegeven worden in de groepen 4 t/m 8 over Snappet en er zal gesproken worden over classdojo. Het is belangrijk dat u bij deze informatieavond bent zodat u kennis kunt maken met de leerkracht(en) van uw kind en weet wat er verwacht wordt dit schooljaar.  Het is niet de bedoeling dat er kinderen mee komen.

Vervangingsregels
Sinds 1 juli 2016 geldt voor het bijzonder onderwijs de WWZ (wet werk en zekerheid) en gaat voor het gehele primair onderwijs de nieuwe cao-PO in. Dit heeft onder andere ten gevolg dat het moeilijker is dan voorheen om vervanging te regelen bij ziekte van een leerkracht. Hierdoor zijn nog niet alle vervangingsvacatures voor na de zomervakantie vervuld. Zowel het bestuur als directies van de ASKO scholen zijn hier bezorgd over. De ASKO richt een vervangingspool in om alle vervangingen vanaf augustus 2016 ingevuld te krijgen en daarmee zo veel mogelijk de problemen voor vervanging op te lossen. Soms zal dit niet lukken en zullen we klassen moeten verdelen en in het ergste geval, naar huis moeten sturen.

Met pensioen
Zoals sommigen van jullie al gemerkt hebben staat juf iIrene niet meer voor de klas. Zij heeft de Rosaschool verlaten voor een welverdiend pensioen. Wij wensen juf Irene een fijn pensioen toe met nog vele reizen die zij nu buiten de schoolvakanties om kan gaan maken. Juf Irene, bedankt voor je enorme inzet op de Rosa, we zullen je missen! Gelukkig heb je aangegeven soms te willen komen helpen.

Foto's

Video's

Meer informatie