Nieuwsbrief september 2017

 • Gemaakt op: 29-9-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Paul Andree
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Dit is de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Elke maand zult u een Nieuwsbrief ontvangen en daarnaast houden we u via de mail op de hoogte van allerlei zaken. Is uw e-mailadres bij ons bekend? 

Agenda 
 • 25 sept  Schoolfotograaf
 • 28 sept  gr.3 schooltuinen
 • 4 okt      start Kinderboekenweek
 • 16 okt    Hele week tussenrapportgesprekken    
 • 20 okt    gr. 7+8 presentatie Topondernemers
 • 23 okt Hele week herfstvakantie

Weer begonnen
Inmiddels zijn we alweer 2 weken hard aan het werk. In de groepen worden er allerlei activiteiten gedaan rondom groepsvorming. Daarbij kunt u denken aan spelletjes waarbij samengewerkt moet worden en waarbij je leert om rekening te houden met elkaar. Daar hoort ook het maken van afspraken bij.  
Op school gelden er drie basisregels: 
- voor groot en klein zullen we aardig zijn 
- binnen is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet 
- we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze te gebruiken morgen 
Bij deze basisregels maakt elke klas met elkaar afspraken die bij deze basisregels horen.
speerpunt1.jpgspeerpunt2.jpg
Onze speerpunten
Afgelopen jaar zijn we begonnen met Snappet en dit is zeer succesvol geweest. De kinderen werken er ontzettend hard mee en ook de leerkrachten hebben veel geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn/haar kan niveau werken. Omdat de tablets nogal een klein beeld hebben, zijn we druk bezig met het zoeken naar een alternatief. We hebben voor alle kinderen vanaf groep 4 een Chromebook besteld, waardoor ze op een veel groter scherm kunnen werken. U hoort spoedig wanneer ze binnen zijn en wanneer de kinderen ermee kunnen werken……………..wordt vervolgd. 
Ons speerpunt voor dit jaar wordt Begrijpend Lezen/Luisteren en het differentiëren in verschillen tussen leerlingen.  Hiervoor gaan wij als team verschillende Masterclasses volgen. Na het volgen van deze Masterclasses ontvangen wij een gevelbordje en een certificaat. 
Even voorstellen 

1.jpg

Hoi allemaal, 

Ik ben Guido van den Heuvel en op de dinsdag en donderdag de nieuwe conciërge op jullie school. Ik ben trotse vader van een dochter van 5 en ben benieuwd om jullie allemaal te leren kennen. In een ver verleden heb ik de opleiding tot gymleraar gedaan en ben daarna in de bouwwereld beland. Dit is weer een nieuwe stap in mijn carrière en heb er enorm veel zin in. 
Tot ziens op de dinsdag en donderdag!
gijs.jpg
Hallo,
Mijn naam is Gijs Schuurmans. Ik werk samen met juf Lisette in groep 5/6 op maandag en dinsdag. Sinds 14 jaar werk ik als leerkracht in het basisonderwijs. Na lange tijd op een school gewerkt te hebben, werk ik sinds vorig schooljaar op verschillende scholen van de Asko vanuit de invalpool. Op deze manier doe ik veel nieuwe ervaringen in het onderwijs op. Ik vind het erg leuk dat ik nu ook op de St Rosaschool kan werken.
Ik leef samen met mijn vriendin in Amstelveen en we hebben twee zoons. Ze zitten in groep 4 en groep 6. Dus als ouder ken ik het basisonderwijs ook goed.
Laten we er een mooi schooljaar van maken!
 
Stichting Wijsneus
Stichting Wijsneus biedt weer allerlei leuke activiteiten aan voor uw kind(eren). Als uw kind(eren) mee wilt doen dan verzoeken wij u om het hele inschrijfformulier in te vullen en het eventueel te betalen bedrag daarbij in te leveren bij Anita Mankor of bij de leerkracht. Als het formulier niet volledig is ingevuld dan kunt uw kind(eren) ook niet deelnemen. 

Hoe gaat het in groep 3?
De afgelopen twee weken hebben de leerlingen in groep 3 al veel geleerd.
Elke dag gaan we lezen, rekenen en schrijven. 
Gelukkig spelen we ook nog heel vaak.
Weet u wat we al geleerd hebben?
De letters: i, k, m en s kunnen we al lezen.
Dat zijn de letters van ik, kim en sim.
Hier kunnen we ook al woordjes mee maken, eerst met
ons klik-klak-boekje en dan op de letterdoos.
De letters gaan we ook meteen leren schrijven: 
de schrijfletters. 
Dat is best moeilijk, vooral tussen de lijnen.


Staking 5 oktober
Op 5 oktober wordt er door de meesters en juffen in het basisonderwijs gestaakt. Zij willen dat er in het regeerakkoord ruimte wordt gemaakt voor een beter salaris en minder werkdruk. Doordat er gestaakt wordt, is de school op 5 oktober gesloten. Verdere informatie rondom praktische zaken over de staking hoort u nog van ons. 

Schoolfotograaf
Maandag 25 september aanstaande komt de schoolfotograaf weer op school. De kinderen mogen met broertjes en zusjes die hier op de (voor)school zitten op de foto. Als u dit niet wilt geeft u het dan even van te voren door aan de leerkracht.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen ook een knuffel meenemen, waarmee ze op de foto mogen.
kbw.jpg
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek start op 4 oktober en het thema is Gruwelijk Eng. Kinderen voor Kinderen heeft hier weer een ontzettend leuk liedje bij gemaakt die u thuis met de kinderen kan zingen en die wij ook met de kinderen gaan oefenen. Er zijn altijd veel boeken rondom de Kinderboekenweek beschikbaar die erg leuk zijn om uw kind zelf te laten lezen of voor te lezen. 


Betaal nu de vrijwillige ouderbijdrage met de Stadspas!! 
 Beste ouder,  
 Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u vanaf schooljaar 2017 /2018 hiermee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.  
 
Scannen van de stadspas door budgetcoach 
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Anita Mankor. Zij scant de passen, waarna de gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje op de rekening van de school wordt gestort.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage en scholierenvergoeding 
Deze mogelijkheid komt bovenop de bestaande regelingen; u blijft daarom gerechtigd om   de volledige scholierenvergoeding aan te vragen. De gemeente geeft periodiek door aan de scholen voor welke leerlingen de vrijwillige ouderbijdrage voldaan is. 
 
Regeling voor schooljaar 2017/2018 
Dit project loopt vooralsnog alleen dit schooljaar en is bedoeld om de scholen te ontlasten en om te voorkomen dat er twijfel ontstaat of leerlingen waarvoor de ouderbijdrage niet is voldaan mee mogen doen met de uitjes. Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Neem u dan contact op met de school. 

Geen stadspas?
Heeft u geen stadspas dan vragen wij u om zo spoedig mogelijk de ouderbijdrage van 25 euro te betalen! Wilt u zo vriendelijk zijn om de ouderbijdrage per omgaande over te maken op: IBAN rekeningnummer: NL73 INGB 0668 4303 62 t.n.v. Rosa Ouderfonds, Amsterdam onder vermelding van de naam van uw kind(eren) èn de groep. 

De ouderbijdrage werd het afgelopen schooljaar vooral besteed aan de viering Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, excursies, de deelnamekosten aan sportdagen, de schooltuinen en een deel van de kosten voor het afscheid van groep 8. Voor deze feesten en activiteiten is uw ouderbijdrage echt onmisbaar. De school krijgt hiervoor namelijk géén geld van het Rijk of de Gemeente. Alleen met behulp van uw bijdrage kunnen we van deze feesten iets bijzonders maken voor de kinderen.

 

 
 ​Agenda en mededelingen

Foto's

Video's

Meer informatie