Nieuwsbrief september 2018

  • Gemaakt op: 9-10-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Paul Andree
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Dit is de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar. zult ongeveer om de maand een Nieuwsbrief ontvangen en daarnaast houden we u via de mail op de hoogte van allerlei zaken. Ook op Facebook kunt u alle actuele nieuwtjes volgen.  

 

Agenda  

27 sept                 Voorlichting verkeersplein gr. 5 t/m 8  

28 sept                  Ajax foundation 

1 okt                      schoolfotograaf 

2 okt                      workshop milieu groep 6/7  gesprekken    

3 okt                      start Kinderboekenweek   

9 okt                      voorlichting tussen school en thuis voor ouders 8.30 uur 

11 okt                    slaap je fit voor ouders groep 5 t/m 8 08.30 uur 

15 okt t/m 19 okt tussenrapportgesprekken 

22 okt                    start herfstvakantie


Weer begonnen 

Inmiddels is de 4e week alweer begonnen van het nieuwe schooljaar. Er wordt overal ontzettend hard en met veel plezier gewerkt. In de groepen zijn er allerlei activiteiten gedaan rondom groepsvorming. Daarbij kunt u denken aan spelletjes waarbij samengewerkt moet worden en waarbij je leert om rekening te houden met elkaar. Daar hoort ook het maken van afspraken bij.   
Op school gelden er drie basisregels:  
- voor groot en klein zullen we aardig zijn  
- binnen is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet  
- we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze te gebruiken morgen  
Bij deze basisregels maakt elke klas met elkaar afspraken die bij deze basisregels horen. 


Onze speerpunten 

Ook dit jaar zullen de leerkrachten volop in ontwikkeling zijn. Net als afgelopen jaar zullen Snappet en begrijpend lezen onze speerpunten zijn. Maar dit is niet alles waar we mee bezig zijn. Zo is er afgelopen jaar een begin gemaakt met de verteltassen en deze worden steeds meer vorm gegeven. Edith vertelt hier verderop in de nieuwsbrief meer over. 

Ook gaan we vanaf groep 4 op de vrijdag met een Bevo docent aan de slag; zij zal de kinderen verschillende technieken gaan aanbieden en zo hun creatieve kant naar boven halen. Verder gaan we in de tweede helft van het schooljaar meer aandacht besteden aan techniek, hier zult u later meer over horen.  


Ouderbijdrage 

Even ter herinnering. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar:  NL73 INGB 0668430362 t.n.v. Rosa Ouderfonds, Amsterdam onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep. Het bedrag is €60,- voor het 1e kind, 2e kind € 50,- en €40,- voor uw 3e kind. U kunt ook contant betalen bij Anita Mankor of Jozé Ammerlaan (aanwezig op maandag).   

Indien u in het bezit van een stadspas bent kunt u met de stadspas komen betalen. De betaling dient voor 15 oktober binnen te zijn, anders wordt u kind(eren) uitgesloten van het schoolreisje.


Gezond eten 

Zoals u allemaal weet is onze school op weg naar een zogenoemde “Gezonde- Jumpin- school”.  
Alle kinderen drinken dus: water, melk of koude thee zonder suiker.  
Het tussendoortje bestaat uit groente en/of (gedroogd) fruit. 

Voor de lunchpauze houden wij ons aan de richtlijnen vanuit de schoolgids, te weten: 2 (of eventueel meer) boterhammen met gezond beleg en eventueel aangevuld met stukjes groente of fruit.  
 
Trakteren: Als uw kind jarig is, dan is het feest en meestal wil de jarige ook zijn of haar klasgenootjes trakteren en dat mag natuurlijk altijd! Alleen hebben we wel bepaalde schoolregels inzake het trakteren. Zorgt u er in ieder geval voor dat de traktatie niet te groot of te veel is.  Snoepzakken mogen niet in de klas worden uitgedeeld, hier zitten te veel suikers in die niet gezond zijn voor onze kinderen. 

Een gezonde traktatie, is een traktatie waar niet te veel vet en suiker in zit.  
Op 18 oktober zal er voor de kinderen in de onderbouw een workshop gezonde traktaties gegeven gaan worden.  


Slaap je fit  

Op donderdag 11 oktober zal er een slaap je fit quiz plaatsvinden voor ouders. Je krijgt hierbij informatie over goede slaapgewoonten, zodat je je bewust wordt van het slaapgedrag van je kind. Als kinderen te kort slapen is er onder andere een verhoogd risico op stemmingswisselingen, agressief gedrag, verminderd geheugen en achteruitgang van schoolprestaties. Het is dus erg belangrijk om uw kind goed te laten slapen. Het is dus goed om mee te doen aan de quiz! Wilt u op de intekenlijst die hangt op het informatiebord aangeven of u komt? De quiz zal van 08.45-09.45 uur plaatsvinden.  

 

Ajax foundation 

Op vrijdag 28 september aanstaande zal er een bezoek plaatsvinden vanuit de Ajax foundation voor de groepen 5 t/m 8. Ajax foundation investeert en gelooft in een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen. Het ontdekken en ontwikkelen van hun talent en een gezond leven vinden zij hierin belangrijk. Momenteel ondersteunen en organiseren zij verschillende projecten in (groot) Amsterdam en Kaapstad voor kinderen en jongeren onder de 19 jaar.  
De leerlingen zullen dan allerlei lessen en clinics volgens.  

 

Schoolfotograaf 

Maandag 1 oktober aanstaande komt de schoolfotograaf weer op school. De kinderen mogen met broertjes en zusjes die hier op de (voor)school zitten op de foto. Als u dit niet wilt geeft u het dan even van te voren door aan de leerkracht. 

De kinderen van groep 1 en 2 mogen ook een knuffel meenemen, waarmee ze op de foto mogen. 

 

Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek start op 3 oktober en het thema is Vriendschap. Kinderen voor Kinderen heeft hier weer een ontzettend leuk liedje bij gemaakt die u thuis met de kinderen kan zingen en die wij ook met de kinderen gaan oefenen. Er zijn altijd veel boeken rondom de Kinderboekenweek beschikbaar die erg leuk zijn om uw kind zelf te laten lezen of voor te lezen.

kbw.jpg


Even voorstellen  

Hallo allemaal, 

Via deze weg wil ik me graag even voorstellen. 

Ik ben Deyanira Eisden en sinds het begin van dit schooljaar ben ik  de nieuwe/terugkerende juf op de Rosaschool. Afgelopen 3 jaar was ik werkzaam op ,The One Happy Island of Aruba, als juf van groep 3. De jaren ervoor was ik al werkzaam als juf op de gezelligste basisschool te Amsterdam Noord, de Rosaschool! 

Dit schooljaar sta ik fulltime in groep 3. In de afgelopen drie weken heb ik veel leuke dingen gezien en ervaren. Veel nieuwe gezichten en mooie namen om te onthouden, maar dat komt vast goed! We gaan er samen een leerzame en gezellige tijd van maken en als u nog vragen hebt kom gerust langs! 

Groetjes van juf Deyanira

deya.jpg 


Verteltassen 

In het afgelopen schooljaar is er door ouders en juf Edith hard gewerkt aan het vernieuwen van de oude verteltassen. 

De verteltas is een kleurige tas met oa. een prentenboek en ondersteunend materiaal om de woordenschat te vergroten. 

Ook is er een begin gemaakt met het maken van thematassen die meer de wereld- en religie oriëntatie bevordert. 

Aan de thematas Islam wordt nog door moeders gewerkt, de tas Hindoeïsme is zo goed als klaar en aan de tas Boeddhisme werkt juf Edith. 

Het zou heel fijn zijn als nog meer ouders zouden willen helpen met het uitbreiden van de tassen collectie. 

In de ouderkamer is juf Edith meestal op de dinsdagochtend aanwezig om samen met de ouders aan de tassen te werken. 

verteltassen.jpg


kbw.jpg

Agenda, mededelingen,  onze speerpunten, ouderbijdrage, gezond eten, slaap je fit, Ajax foundation, schoolfotograaf, kinderboekenweek, even voorstellen en verteltassen

Foto's

Video's

Meer informatie