Nieuwsbrief november 2017

  • Gemaakt op: 22-11-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Paul Andree
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Na de kerstvakantie heten wij de volgende kinderen welkom op de Rosaschool en wensen ze een hele fijne tijd toe: Isse Farah, Quaffae Azzouzi, Jeniyah Hanin, Justinray Lewis en Romaissa Idaasi.

Agenda

Woensdag 22 nov              Groep 8 voorlichting bureau Halt
Woensdag 22 nov              MR-vergadering
Dinsdag 5 dec                      Sinterklaas
Woensdag 13 dec              Groep 4+5/6 presentatie Topondernemers
Vrijdag 15 dec:                    Groep 7+8 presentatie Topondernemers
Donderdag 21 dec             Kerstdiner
Vrijdag 22 dec                      Studiemiddag, leerlingen om 12 uur vrij
Maandag 25 dec
t/m zondag 7 jan                 Kerstvakantie

Nationaal schoolontbijt

schoolontbijt.jpg

Op dinsdag 7 november deden we mee met het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen hebben geleerd hoe belangrijk het is om goed en vooral gezond te ontbijten voordat ze naar school gaan. Het Nationaal Schoolontbijt sluit mooi aan bij het programma van EU-schoolfruit. We krijgen als school 20 weken lang 3 stuks groente en fruit per week voor de leerlingen. De leerlingen krijgen elke woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit of groente.

Vraagt u aan uw kind welke groente of fruit hij/zij heeft gegeten?

Sinterklaas

Aanstaande zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland. We willen daarom maandag 20 november de school gaan versieren en hebben uw hulp hierbij hard nodig. Kunt u ons maandag helpen om de school te versieren, dan bent u van harte welkom! U kunt gewoon de koffiekamer binnenlopen en juf Anita en juf Mary-Lin zullen u vertellen wat u kunt doen. Alvast bedankt!

Gruwelijk eng

gruwelijk eng.jpg

Inmiddels is de Kinderboekenweek alweer een tijd geleden, maar wat hebben de kinderen genoten van alles rondom de Kinderboekenweek. Zo ook groep 3 die een bezoek heeft gebracht aan de bibliotheek en daar, terwijl ze verkleed waren, werden voorgelezen uit een 'gruwelijk eng' prentenboek.
  

Vertrouwenspersoon

Op school hebben wij 2 vertrouwenspersonen, namelijk Juf Wilanja en juf Marleen. Kinderen, ouders (en medewerkers) kunnen bij hun terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wilt bespreken en dat niet direct met de docenten of directie willen doen. Samen wordt er dan naar een oplossing gezocht. Er wordt binnenkort een brievenbus opgehangen in de gang waar kinderen (anoniem) hun vragen/klachten eventueel kwijt kunnen. Deze zullen zorgvuldig door een van onze vertrouwenspersonen verder worden afgehandeld.

Buiten spelen

Graag willen wij u erop attenderen dat buitenspelen erg belangrijk is voor uw kind. Ook in de koude en natte tijden van het jaar is ons beleid dat alle kinderen 2 keer per dag naar buiten gaan. Als u uw kind een lekkere en goed sluitende jas geeft met eventueel een muts, sjaal en handschoenen voor de winter, helpen we samen uw kind gezond te maken en te houden! (Wanneer het erg hard regent of stormt, blijft uw kind natuurlijk binnen.)

Chromebook

Chromebook gr8.jpg

U heeft het vast al van uw dochter of zoon gehoord, maar we zijn sinds enkele weken vanaf groep 4 aan het werk op de Chromebooks. Door het Chromebook kunnen de kinderen nog effectiever en efficiënter aan het werk. Dit schooljaar hebben wij eenmalig van de gemeente een subsidie ontvangen om dit mogelijk te maken voor onze leerlingen. Hierdoor krijgen de leerlingen nog adaptiever les, zodat de lessen beter aansluiten bij het niveau van de kinderen.
Ook hebben ze hier tijdens de andere vakken veel meer profijt van. De leerlingen leren veel meer om ''onderzoekend'' te leren.

Leerlab

leerlab.jpg

Een aantal leerlingen van groep 8 is op vrijdagmiddag begonnen aan het leerlab begrijpend lezen. Deze leerlingen hebben Juf Mieke, Juf Nanda, Juf Bea en Juf Kirsten geselecteerd. Ze krijgen na schooltijd extra hulp op het gebied van begrijpend lezen. Deze lessen zijn voor groep 8 tot de voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie zullen we een aantal leerlingen van groep 7 hiervoor uitnodigen.
In groep 5/6 zal er rond februari gestart worden met een leerlab foutloos rekenen. Meer informatie hierover volgt nog.

 

Jumbo spaaractie

Spaart u nog mee voor onze extra leer- en spelmaterialen bij de Jumbo? We staan nu op plek 7, dus we kunnen nog wel wat punten gebruiken! De spaaractie loopt tot en met  21 november. De punten kunnen worden ingeleverd tot en met 28 november. De spaarpunten kunnen bij ons op school ingeleverd worden of u kunt ze activeren op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl
 jumbo.png

De tussenstand tot nu toe. We staan op de 7e plek met 776 punten.

  

Ouderbijdrage

Er zijn al een aantal ouders geweest die via de Stadspas van hun kind de ouderbijdrage hebben betaald. Heeft uw kind ook een Stadspas laat hem dan scannen bij juf Anita? Zij scant de passen, waarna de gemeente zorgt dat het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje op de rekening van de school wordt gestort.  
Heeft u geen stadspas dan vragen wij u om zo spoedig mogelijk de ouderbijdrage van 25 euro te betalen! Hebben wij in december nog niks ontvangen, dan benaderen wij u persoonlijk voor een betaalafspraak.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de ouderbijdrage per omgaande over te maken op: IBAN rekeningnummer: NL73 INGB 0668 4303 62 t.n.v. Rosa Ouderfonds, Amsterdam onder vermelding van de naam van uw kind(eren) èn de groep.  U kunt ook contant op school bij de administratie betalen. Mocht u niet in staat zijn om het bedrag in 1x te betalen dan kunt u dit ook in termijnen doen. Loopt u hiervoor even zelf langs de directie om een afspraak te maken?

De ouderbijdrage werd het afgelopen schooljaar vooral besteed aan de viering Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, excursies, de deelnamekosten aan sportdagen, de schooltuinen en een deel van de kosten voor het afscheid van groep 8. Voor deze feesten en activiteiten is uw ouderbijdrage echt onmisbaar. De school krijgt hiervoor namelijk géén geld van het Rijk of de Gemeente. Alleen met behulp van uw bijdrage kunnen we van deze feesten iets bijzonders maken voor de kinderen.
De bijdrage voor het schoolreisje is €25,-, deze staat los van de ouderbijdrage.
Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als u deze ook zo snel mogelijk kunt betalen.
 

Tevredenheidsonderzoek

Aan het einde van vorig schooljaar is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Hieronder vindt u een samenvatting van het onderzoek.
Top 10 tevredenheid en ontevredenheid
In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van Sint Rosaschool. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld.

In de tabellen wordt alleen de 'top10' weergegeven.
·         In de tabel 'Top 10 Tevredenheid' wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die door veel ouders/verzorgers positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden respondenten.
·         In de tabel 'Top 10 Ontevredenheid' staan de onderwerpen waarover relatief veel ouders ontevreden waren, met de bijbehorende percentages.

  Referentie
PluspuntenSint RosaschoolAlle scholen
1. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert95%92%
2. Vakbekwaamheid leerkracht93%92%
3. Rust en orde op school92%85%
4. Omgang leerkracht met de leerlingen89%93%
5. Informatievoorziening over de school89%83%
6. Gelegenheid om met de directie te praten89%74%
7. Inzet en motivatie leerkracht88%93%
8. Aandacht voor gymnastiek88%89%
9. Duidelijkheid van de schoolregels86%88%
10. Hygiëne en netheid binnen de school86%75%

 

  Referentie
VerbeterpuntenSint RosaschoolAlle scholen
1. Veiligheid op weg naar school54%37%
2. Aandacht voor creatieve vakken41%11%
3. Speelmogelijkheden op het plein35%24%
4. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht32%11%
5. Uiterlijk van het gebouw27%11%
6. Extra mogelijkheden goede leerlingen27%11%
7. Aandacht voor pestgedrag24%17%
8. Begeleiding leerlingen met problemen24%15%
9. Aandacht voor godsdienst/ levensbeschouwing23%8%
10. Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling23%11%

 
In de komende periode zullen wij actief aan de slag gaan met de top 3 van de verbeterpunten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


​Nieuwsbrief november met o.a. agenda, chromebooks en tevredenheidsonderzoek 

Foto's

Video's

Meer informatie