MR

​​​​​​​​​​​​​​De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het beleid van de school. Als we zaken willen veranderen op de Rosaschool vragen we advies of instemming aan de MR (medezeggenschapsraad). De MR bestaat momenteel uit een vertegenwoordiging van 2 ouders en 3 leerkrachten.


 
Oudergeleding:
   
  • Media Akhamrane
  • Fatima Jaouni
 
Personeelsgeleding:

  • Wilanja de Vries
  • Eylem Gencer
De MR wordt geadviseerd door de directie.
 
De MR is bereikbaar via de leden en via de mail: strosa.mr@askoscholen.nl

Jaarverslag 2019-2012: