Voorschool

​​Sinds 2018 is er geen voorschool meer verbonden aan de Rosaschool.

Combiwel is
 de organisatie die in Noord voorscholen aanbiedt. De voorschool is óók een peuterspeelzaal en dus ook voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar, maar richt zich in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) met name op kinderen met een allochtone achtergrond. Dit om de eventuele taalachterstand reeds op een zeer jong leeftijd aan te pakken.

Centraal Bureau Combiwel
Postbus 36198
1020 MD Amsterdam
Bezoekadres:
Disketteweg 16
1033 NW Amsterdam
Telefoon: 020- 4350955

Leidinggevende: Anita Bregman