Rust, Op maat, Samen, Aandacht

​​​​Welkom bij de Rosaschool​

Ieder kind is uniek en heeft recht op passend onderwijs
Wat heeft dit kind, in deze groep, van deze leerkracht, op deze school, in deze periode nodig?

 
We zorgen voor een leerrijke omgeving, een warme en veilige sfeer en plezier.
We zetten ons actief in voor onderwijsvernieuwing in het belang van onze kinderen.
We staan open voor ouders, partners en gasten van/in de school.
We gaan met elkaar om vanuit de waarden:
 • Rust
 • Op maat
 • Samen
 • Aandacht
Onze ambitie is een kleurrijke excellente school te zijn:​
 • We staan midden in de wijk en zijn actief in onze omgeving
 • Alle culturen en nationaliteiten zijn welkom en worden met respect benaderd
 • We besteden veel tijd aan (de Nederlandse) taal en lezen (45% van de onderwijstijd)
 • Ons team bestaat uit sterke leerkrachten die hun vak verstaan, toegankelijk zijn en de leerling serieus nemen, maar ook duidelijk zijn, grenzen stellen en structuur en discipline bieden.
 • Wij bieden goede leerlingzorg met eigen expertise en samenwerking met schoolmaatschappelijk werk, preventieve logopedie en kinderfysiotherapie.
 • We hebben moderne onderwijsvoorzieningen: aantrekkelijk ingerichte lokalen en leerplekken, een goede mediatheek, veel ICT
 • Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden, cultuur, muziek, creativiteit en sport 
 • We stimuleren ouderbetrokkenheid en hebben een ouderkamer
 • Aan de school is een peuterspeelzaal en voorschool verbonden
 • We bieden huiswerkbegeleiding en naschoolse activiteiten​​​​


 

 Activiteiten

juni
15-6-2021MR-vergadering
17-6-202113:00Adviesgesprekken gr. 7
21-6-2021Hele week: rapportgesprekken+adviesgesprekken gr.7
28-6-2021Feestweek

 Nieuws

 Aanmelden