Afwezig

​​Afwezig? Graag even bellen
Als uw zoon of dochter niet naar school kan komen (ivm ziekte bijv.) of later komt, vragen we u tussen 8:00 en 8:15 uur te bellen. Ons telefoonnummer is  020 – 636 87 26.

Ook als uw kind niet mee kan doen met gym- of zwemles, is het belangrijk om dit aan ons door te geven.

Afspraken voor de dokter, de tandarts, etc.  graag zoveel  mogelijk NA schooltijd maken.
Als dit niet anders kan dan onder schooltijd, dan graag een absentiebriefje invullen en inleveren bij de juf of meester.
​Wij willen graag dat de leerkrachten om 8.30 uur kunnen starten met de les. Daarom is het belangrijk dat uw kind voor 8.30 in de klas aanwezig is.

Bij te laat komen hanteren we de volgende regels op onze school:
  • 3 x per maand te laat: de leerkracht meldt dit bij ouders.                      
  • 6 x per maand te laat: de directeur gaat in gesprek met ouders.
  • 9 x per maand te laat: de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.
  • Zorg dat uw kind op tijd in de klas is. Dan kan de les op tijd beginnen.​