Ouderbijdrage

​​​Beste ouders / verzorgers,

De ouderbijdrage wordt besteed aan de viering van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen en het afscheid van groep 8 en verder voor een deel aan de schooltuinen en aan een deel van de kosten van uitjes.
Voor deze feesten en activiteiten is uw ouderbijdrage echt onmisbaar. De school krijgt hiervoor namelijk géén geld van het Rijk of de Gemeente. Alleen met behulp van uw bijdrage kunnen we van deze feesten iets bijzonders maken voor de kinderen.
Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage voor uw kind € 55,-; dit bedrag is inclusief het schoolreisje. 
Voor uw 2e of 3e kind betaalt u € 45,- en € 35,-

Deze bijdragen kunt u in één keer betalen, maar het mag ook in termijnen. 
Wilt u uw ouderbijdrage en de schoolreisjesbijdrage s.v.p. per omgaande overmaken op: IBAN rekeningnummer: NL73 INGB 0668430362 t.n.v. Rosa Ouderfonds, Amsterdam onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep.
Eventueel kunt u ook contant betalen bij Anita Mankor of Jozé Ammerlaan (aanwezig op dinsdag).
Als deze bedragen een (financieel) probleem voor u zijn, komt u dit dan met mij bespreken zodat we kunnen kijken hoe we dit kunnen oplossen.

Voor ouders met een minimum inkomen heeft de Gemeente Amsterdam diverse regelingen, zoals de scholierenvergoeding. Meer informatie hierover en hulp bij het aanvragen is verkrijgbaar bij Roy van der Veen, de ouderkind-adviseur.
Daarnaast doet de Rosaschool ook mee aan de stadspaspilot. Dit betekent voor ouders die in het bezit zijn van de stadspas, dat ze alleen nog maar het pasje van kun kind hoeven te laten scannen. Dit kan bij Anita Mankor.

Ik vertrouw op uw bijdrage.

Een hartelijke groet,

Evrim Uyar
directeur

Extra geld voor ouderbijdrage en andere schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten.

  • Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 216,- per kind op de basisschool. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolreisjes, een fiets, bijles of spullen voor school, sport-, muziek- of dansles.
  • Voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunt u een Gratis laptop of tablet aanvragen.

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans  of bel 020 252 6000.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Ga met de Stadspas van uw kind naar [naam medewerker van school]. De medewerker van school scant de Stadspas. De gemeente betaalt het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, aan school.

Wat is een laag inkomen en weinig vermogen?

Uw jaarinkomen was in 2018 lager dan € 24.794,- als u samenwoont met uw partner en uw (pleeg)kind(eren). Of lager dan €  23.932,- als u alleen woont  met uw (pleeg)kind(eren). En u had op 31 december 2018 minder dan € € 12.040,- aan vermogen. Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.

Aanvragen voor schooljaar 2019-2020  kan tot en met 31 mei 2020

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans  of bel 020 252 6000.