Ouderbijdrage

​​​Beste ouders / verzorgers,

De ouderbijdrage wordt besteed aan de viering van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen en het afscheid van groep 8 en verder voor een deel aan de schooltuinen en aan een deel van de kosten van uitjes.
Voor deze feesten en activiteiten is uw ouderbijdrage echt onmisbaar. De school krijgt hiervoor namelijk géén geld van het Rijk of de Gemeente. Alleen met behulp van uw bijdrage kunnen we van deze feesten iets bijzonders maken voor de kinderen. Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 60,- per kind, dit is inclusief het schoolreisje. 

Deze bijdragen kunt u in één keer betalen, maar het mag ook in termijnen. 
Wilt u uw ouderbijdrage en de schoolreisjesbijdrage s.v.p. per omgaande overmaken op: IBAN rekeningnummer: NL73 INGB 0668430362 t.n.v. Rosa Ouderfonds, Amsterdam onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep.
Eventueel kunt u ook contant betalen bij Anita Mankor of Jozé Ammerlaan (aanwezig op dinsdag).
Als deze bedragen een financieel probleem voor u zijn, komt u dit dan met mij bepreken zodat we kunnen kijken hoe we dit kunnen oplossen.

Voor ouders met een minimum inkomen heeft de Gemeente Amsterdam diverse regelingen, zoals de scholierenvergoeding. Meer informatie hierover en hulp bij het aanvragen is verkrijgbaar bij Roy van der Veen, de ouderkind-adviseur. Daarnaast doet de Rosaschool ook mee aan de stadspaspilot. Dit betekent voor ouders die in het bezit zijn van de stadspas, dat ze alleen nog maar het pasje van kun kind hoeven te laten scannen.

Ik vertrouw op uw bijdrage.

Een hartelijke groet,

Evrim Uyar
directeur