Schooltijden

​​De Rosaschool heeft een continuerooster: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur.
De deur gaat om 8:20 uur open. 
Er is geen tussenschoolse opvang meer. Rond 12:00 uur eten alle kinderen een broodje in de klas, samen met de leerkracht. Daarna spelen ze een kwartier buiten.​

De Voorschool is 3 dagen aanwezig van: 
8.30 uur tot 13.30 uur
Leidsters:  Derya Samur-Yilmaz
Marianne Jainulla en Mary-Lin Djojosoetirto

Op tijd komen
Om op tijd met de les te kunnen beginnen, is het van belang dat de kinderen voor half 9 in de klas zijn. Ze beginnen dan rustig en geconcentreerd aan de dag. Een kind dat te laat komt, verstoort de les.
Te laat?
Als een kind na half 9 binnenkomt, wordt hij of zij als "te laat"' geregistreerd. Wij hebben de 3/6/9 regeling. Dit betekent dat u na 3 x een waarschuwing van de leerkracht krijgt.

Afwezig? Graag even bellen
Als uw zoon of dochter niet naar school kan komen (ivm ziekte bijv.) of later komt, vragen we u tussen 8:00 en 8:15 uur te bellen. Ons telefoonnummer is 020 – 636 87 26.
Ook als uw kind niet mee kan doen met gym- of zwemles, is het belangrijk om dit aan ons door te geven.

Bereikbaar
Geeft u alstublieft het juiste telefoonnummer, waarop u onder schooltijd te bereiken bent, door aan de administratie zodat we u in geval van nood kunnen bellen.