Schooltijden

​​De Rosaschool heeft een continuerooster: maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur.
De deur gaat om 8:20 uur open. 
Er is geen tussenschoolse opvang meer. Rond 12:00 uur eten alle kinderen een broodje in de klas, samen met de leerkracht. Daarna spelen ze een kwartier buiten.

Op tijd komen
Om op tijd met de les te kunnen beginnen, is het van belang dat de kinderen voor half 9 in de klas zijn. Ze beginnen dan rustig en geconcentreerd aan de dag. Een kind dat te laat komt, verstoort de les.

Te laat?
Als een kind na half 9 binnenkomt, wordt hij of zij als "te laat"' geregistreerd. Wij hebben de 3/6/9 regeling. Dit betekent dat u na 3 x een waarschuwing van de leerkracht krijgt.

Afwezig? Graag even bellen
Als uw zoon of dochter niet naar school kan komen (ivm ziekte bijv.) of later komt, vragen we u tussen 8:00 en 8:15 uur te bellen. Ons telefoonnummer is 020 – 636 87 26.
Ook als uw kind niet mee kan doen met gym- of zwemles, is het belangrijk om dit aan ons door te geven.

Bereikbaar
Geeft u alstublieft het juiste telefoonnummer, waarop u onder schooltijd te bereiken bent, door aan de administratie zodat we u in geval van nood kunnen bellen.