Schooltuinen

​​​De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de schooltuinen. Groep 5 heeft in april eerst 2 binnenlessen en gaat daarna iedere week een ochtend naar de schooltuin aan de Heggerankweg. Voor de zomervakantie worden er groente en bloemen gezaaid. Na de zomervakantie (de kinderen zitten inmiddels in groep 6) wordt er geoogst.

Het stadsdeel vraagt een bijdrage van € 20,= aan de ouders.​ Dit wordt door de school vanuit de ouderbijdragen betaald.