Verlof

​​​Wij willen u dringend vragen om naar school te bellen als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen.
U kunt tussen kwart over acht en kwart vóór negen bellen om deze boodschap door te geven.

Ons telefoonnummer is: 020 - 636 87 26.​

Indien een kind afwezig is zonder bericht, wordt u thuis gebeld door onze administratief medewerkster. Wij willen namelijk graag weten, waarom een kind niet op school is.
Verzuimen van lessen, anders dan door ziekte, moet van te voren bij de directie worden aangevraagd. Probeert u afspraken voor de tandarts en de huisarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Uw kind is vanaf de dag dat het vijf jaar wordt leerplichtig en dus verplicht om vijf dagen in de week naar school te gaan. Als u uw kind regelmatig zonder reden thuis houdt, dan bent u strafbaar.
De directie is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Zulk verzuim kan leiden tot zware straffen door de rechtbank.

In de leerplichtwet staat aangegeven dat de directie toestemming voor verlof of beter gezegd “vrijstelling van geregeld schoolbezoek” mag geven (ten hoogste voor 10 dagen per schooljaar) als er sprake is van gewichtige omstandigheden.
Hieronder wordt verstaan extra verlof wegens familie-omstandigheden (bv. huwelijk, overlijden of jubilea van familieleden).
In de wet staat absoluut niet dat een leerling recht heeft op 10 snipperdagen. Wij geven dus niet zomaar toestemming voor extra-verlof of vrije dagen.

De leerplichtwet zegt ook heel nadrukkelijk, dat voor bv Marokkaanse of Turkse kinderen 6 weken schoolvakantie voldoende is om een bezoek aan het moederland te brengen.
Indien u denkt dat uw kind voor extra verlof in aanmerking komt, dan kunt u daarvoor op school een aanvraagformulier krijgen. U dient dat formulier ten minste 4 weken tevoren, ingevuld, aan de directie te overhandigen.
Indien u meer dan 10 schooldagen verlof aanvraagt, dan dient u dat formulier via de directie bij de leerplichtambtenaar in te dienen.
In alle gevallen krijgt u van de directie schriftelijk bericht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.​