Visie

Wij bieden adaptief en passend onderwijs aan

Snappet, werken op verschillende niveaus, doelgericht werken

Wij bieden een veilige, stimulerende leergemeenschap

Tablets, samenwerken, pestprotocol, Classdojo, doelgericht, adaptief 

Team ontwikkelt zich op onderwijskundig gebied, staat niet stil

Studiedagen, leerkrachten die studeren, literatuur lezen, innoveren

Wij bieden een optimale relatie tussen school-ouder-kind

rapport gesprekken, tussen door gesprekken met ouders, contact via Classdojo en de mail

Kinderen werken samen, samenwerkend leren

Snappet, Topondernemers, coöperatieve werkvormen, activerende werkvormen