Uitgangspunten

​​Wij streven op de Rosaschool naar een inspirerend leerklimaat, waarin de kinderen kennismaken met de verschillende aspecten van de samenleving.
Ze bekwamen zich in schrijf- lees-, spreek- en rekenvaardigheden.
Er is veel aandacht voor deze zogenaamde basisvaardigheden.
Natuurlijk komen ook wereldoriënterende vakken, als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek ruimschoots aan bod.
Verder besteden we uiteraard aandacht aan de ontwikkeling van de creativiteit binnen de expressielessen beeldende vorming, tekenen en muziek. O​ok cultuureducatie staat hoog op de agenda.

 • Het aanleren van de basisvaardigheden denken wij goed te kunnen 
 • bevorderen, omdat:
 • er een fijne sfeer heerst op school,
 • er moderne (leer)middelen worden gebruikt,
 • de inhoud van de lessen begrijpelijk is en aansluit bij de wereld
 • van de kinderen,​
 • er goed naar de kinderen wordt gekeken,
 • we proberen aan te sluiten bij het niveau van de individuele leerling,
 • er veel ruimte is om kinderen (individueel en/of in groepjes) extra hulp te bieden,
 • er ruimte is voor de kinderen om samen en van elkaar te leren,
 • het team nauw samenwerkt.